Arkiv

Hvitvaskings-loven fungerer dårlig.

Lov mot hvitvasking endrer ikke «spillet».

 

Den nye loven mot hvitvasking som innrammet betyr at det en forbrytelse å «vaske» utbytte av en forseelse fra svarte penger med spillegevinster, fungerer dårlig og til tross for at loven har vært i kraft for 20 dager i Natal, så ser man svært lite til virkningen ute i markedet. Lov nr. 12 863 som ble vedtatt den 9. juli og publisert i «Official Gazette» dagen etter, har også behandlet denne sleipe  måten og vaske pengene på og ser ikke noen reell bedring innen problemet.

Koordinator for hovedanklageren of Criminal Investigation, Luiz Eduardo Marino Costa,  sa at det er en mulighet med denne reformen av den brasilianske straffeloven, som er å bli stemt på i Kongressen, å ramme  overtredelser innen kriminalitet, men 12 863 politi / 2012, uttalte han at «enhver situasjon som oppstår fra forbrytelser kan falle innenfor denne loven,» som i tilfelle av prostitusjon, narkotikahandel, gambling, men at det likevel blir en vanskelig bevisbyrde? Men man får ihvertfall en ny mekanisme for å kunne ramme de kriminelle.

Mistenkelige transaksjoner kan nå følges tettere.

Loven utvider 12.683/2012 og folk tvinges til å sende informasjon om mistenkelige transaksjoner til COAF (Rådet for finansieringsvirksomhetsloven Control) og når for eksempel pengevekslerne, de som forhandle rettigheter utøvere eller selge luksusvarer, blant andre aktiviteter.

Den nye loven, øker også grensen for bot som skal ilegges til dem som ikke adlyde forpliktelser overføring av informasjon, fra R $ 200.000 til $ 20 millioner.

 

På slutten av en prosessen, dersom saksøkte frifinnes, vil det jus beslaglagte beløpet bli returnert, og hvis man blir dømt, vil verdien bli overført til staten. Tiltaket hindrer svekkelsen av eiendeler og utgifter for staten til å opprettholde varene på lager.

Den tidligere lovgivning i 1998, regnet hvitvasking bare sammensetningen av ressurser knyttet til menneskehandel, terrorisme eller forbrytelser mot offentlig forvaltning.

Straffen på mellom tre og ti års fengsel, ble holdt, med mulighet for å bli økt med inntil to tredjedeler, i tilfelle tilbakefall, og redusert i forhold til den tiltaltes vilje til å samarbeide med undersøkelser.