Arkiv

«Moto-boys» får endrede kontroll og rutiner.

Inspeksjon av motoboys har fått ny dato.

 

The National Traffic Council (Contran) gir ytterligere seks måneders frist for taxi motorsyklister og motofretistas (motorsykkelbuden som freser rundt over alt) til å tilpasse seg de nye reglene i lovverket som regulerer den faglige virksomheten av persontransport og levering av varer, samfunnstjeneste bestillinger og gateleveranser. Den nye loven, som gir tilsyn med disse aktivitetene, skulle ha vært aktiv fra og med i dag.

Den nye fristen for loven til å tre i kraft er i 2013 februar, samme tillemping for yrkesutdanning, et krav for dem som vil  drive virksomhet som under loven vedtatt i 2009. Den Contran besluttet å utsette inspeksjonen fordi flertallet av sjåførene ikke makter å tilpasse seg de nye regler så fort, pga at de må kjøpe inn personlig verneutstyr og sikkerhetsutstyr..

Et annet tiltak var endring i listen over institusjoner som kan tilby spesialiserte kurs, som var eksklusive Detrans og sosiale tjenester Transport (SEST) og opplæring hos Nasjonal transportplan (Senat) og som nå utvides til å også gjelde kjøreskolene.

Det ble også eniget om at kurset kan gjøres enten ved personlig fremmøte, eller ved fjernundervisning (semi-nåtid), med sikte på å lette tilgangen til opplæring av sjåfører. «Ettersom etterspørselen er veldig stor, som gjorde man endringen til i februar for ikke å utsette personer i fare for ikke å få denne jobben,» sa Das, hevder som også sier seg være enig med åpning for at andre institusjoner til å utføre slike spesialiserte kurs.

Presidenten i unionen av Moto-taxi i Rio Grande do Norte, Marcos Santiago Machado, 34, sa han laget to kurs for Honda, «men ingen ble anerkjent.» Marcos Machado sier fagforeningen støtter profesjonell regulering, men også argumentert for at mer tid ble gitt for Moto-taxi må samsvare med juridiske krav, hovedsakelig fordi tilbudet av kurs var svært lav og snevert.

Myndighetene forklarer at kurset vil vare i 30 timer og ha 25 foredrag og fem praktiske leksjoner til en kostnad på $ 200.00, noe som kan oppdeles i to ganger på ditt kreditkort. Han sa i andre stater koster det enda mere. Vi gjør det enklere å nå det maksimale antallet av fagfolk, fordi de har andre kostnader som passer sykkelen med sikkerhetsutstyr og personlig verneutstyr»

For å gjøre dette, sier Das han vil opprette en ny avtale med fagforeningen til «Moto-boys» i Natal, fordi loven forbyr kommunene og inneha kommunale mototaxis.

Dette faktisk er ett av problemene som angår foreningen Marcos Machado, fordi selv om fagforeningen av mototaxistas har hovedkontor i Paramirim hvor yrket er regulert, blir de likevel bøtelagt når de bringer passasjerer til Natal. «Vi er legalisert og vi kan likevel ikke ta noen herfra til dit »sa han, fordi vi blir straks bøtelagt av trafikkpolitiet i hovedstaden.

«Folket når de blir tatt, betale en bot på $ 300,00,» protesterer Eudo Francisco de Moura, som er en av 350 medlemmer av dette Syndicate Parnamirim og for hvem det veier tungt i lommeboka, bare fordi man må anskaffe seg en refleksvest som koster over R 200,00.

For Eudo Moura, kommer lovgivningen  hendig, men mener at kommunene og staten bør finne en måte å hjelpe fagfolk med skatteletter på samme måte som det gjøres for drosjeeierne, som kjøper biler med rabatter på IPI og ICMS . «Vi derimot må pent kjøpe sykkelen for samme verdien som av en vanlig forbruker.»

Selv om taxi-motorsyklister ikke gis lettelser på samme premisser som taxis og yter service til samfunnet, så får de ikke lik behandling når det gjelder kostnad med kjøp av vester, knee pads, hansker, personlige verne-enheter som kreves av loven, foruten sikkerhetsutstyret på sykkelen slik som veltebøyler i tilfelle velting.

Krav

Motoboys og moto-taxi må oppfylle følgende krav;

– Ha fyllt 21 (tjueen) år;

– Ha et førerkort minst klasse 2 (to), kategori;

Ha et godkjent spesialisert kurs, etter de nye  reglene i Contran;

Være kledd i kjøredress utstyrt med reflekterende enheter, etter de nye reglene i Contran;

Spesifikk kurs for motorsykkel-frakt.

Hmmmmmmm……… vi ser for oss et riktig rabalder når myndighetene skal tre dette ned over hodene på en gjeng som knapt nok har førerkort og slitte motorsykler som skrangler ivei, stort sett uten noen form for vedlikehold og service.

Dødstallene blant unge motorsyklister taler sitt tydelig språk her, med en uhyggelig øking de siste årene og sett ut ifra dette, så har vi heller ikke noen vanskeligheter med å forstå motivene som myndighetene forfekter?