Arkiv

Maten blir stadig dyrere i Natal.

De  høye matvareprisene holder på å stige ytterligere.

 

Natal var den hovedstaden i Brasil der prisen på grunnleggende matvarer steg mest  mellom januar og juli i 2012, ifølge en undersøkelse utført av Inter-Union Avdeling for statistikk og sosioøkonomiske studier (Dieese), som vurderer 17 statlige hovedsteder. Økningen i de første sju månedene av året, ble oppgitt til 15,45% og trenden er fortsatt på vei oppover dessverre.

Pasta og kjeks har steget på pris i denne måneden. Ifølge Association of Wheat Mills nord og nordøst Brasil, har prisen på hvetemel utsikter til å måtte med 40% i nord og nordøst i løpet av de neste 60 dagene – en refleksjon av økende internasjonale priser på hvete, en høy pris på dollar og den hjemmelige tørken samt tørken på den globale halvkule , gir denne prisøkningen og nå kommer også Argentina i tillegg med en redusert eksport av hvete fra landet til verdensmarkedet.

Ifølge Robert Schneider, president i Associação, vil justeringen bli gitt videreført til den endelige forbruker, men i mindre grad. «Jeg vil si at virkningen vil være liten på brød, på kjeks være medium og storvolumer vil være stor,» sier han, uten å nevne justeringer for produkter med  prosentandeler av hvetemel i produksjonen.

Roberto bemerker at i motsetning til hvetemel, brød, kjeks og pasta som har rapportert en 6% til 10% i år og det er derfor muligheter til at den nye virkningen vil bli redusert.  «Bransjen er meget konkurransedyktig og bedrifter vil prøve å absorbere så mye som mulig av prisstigningen for å redusere prisstigningen. Industrien innen for hvetemel, har for eksempel allerede absorbert en omlegging på mer enn 60% og 40% er allerede overstått. Dette skjer nok med andre typer industri også  ifølge ham, inntil andre halvdel av 2013 »er det ingenting av markedsføringen som tyder på en snarlig reduksjon igjen av hveteprisene og som vil dra produktprisene ned på nytt.

Det er ikke bare er mel og melvarene som blir for forbrukerne. Produtospesquisados ​​Dieese også har fulgt med i den oppadgående spiral-bevegelse av prisene i Natal.

Mange kunder bemerker at de har registrert økene priser på «kurven» (jamfør VG-kurven) av basisvarer og noen kjøper nå bare grønnsaker som er på tilbud – f.eks. tomater kjøpes nå bare på tilbud. Den er blitt veldig dyrt,» sier kundene. «Men den er ikke den eneste som har gått opp i pris,» sier de. Ytterligere fem elementer som utgjør kurven har også øket i pris  i den siste måneden. Tomat, er ifølge Dieese, bare ett eksempel på hva som bidro til å trekke tallene opp.

Men trenden, ifølge Association of Supermarkeder i Rio Grande do Norte (Assurn) er at prisene opprettholdes i en stigende trend gjennom hele året. Et annet punkt som økonomen og visepresident i Assurn, er Eugene Medeiros høydepunktene som, til tross for den høye registrert pris i Natal, er kostnaden for Natalmat-kurven fortsatt lavere enn for de 17 undersøkte hovedstedne . I Natal kapital, går for en kurv R $ 245,17. I Porto Alegre, er kurven noe dyrere og koster R $ 299,96 – en forskjell på R $ 54,79. For Eugene mener at  de høyeste prisene som er registrert i Natal, er en refleksjon av faktorer som værforhold, forholdet mellom tilbud og etterspørsel, transportkostnader og valutakurser – så det er ingen grunn til å fortvile ennå.

I tilfelle av hvetemel og pasta, mener Eugene, mer optimistisk, at den føderale regjeringen kommer til å intervere, hvis råvaren stiger 40%, så stiger prisen i gjennomsnitt 20% på sluttproduktet. Jeg håper at dette ikke vil skje og for å bidra direkte kan føderale myndigheter bidra med å justere skatter, sa han.

Når prisene stiger, så vil forbruket synke. «Folk bruker mindre og vil prøve å finne  erstattninger på et annet produkt som er billigere og ikke rammet av prisstigningen, eller rett og slett eliminere dette produktet totalt. Forskningen vurdereres gjennom Dieese , en familie på fire (to voksne og to barn) og en liste over 12 basis – matvarer som de har i kurven sin.