Arkiv

Mere Via Costeira.

Miljøvernminister lover at Via Costeira i Natal skal utvikles med miljøbevaring for øyet.

 

Møtet med miljøvernminister, Izabela Teixeira, på tirsdag, (7) i Brasilia, for å søke en permanent løsning for nye bygninger langs med Via Costeira i Natal, ble betalt hovedsakelig av representanten for delegasjonen fra Natal. Som nesten alltid skjer ved disse anledninger, ble det utløst mye diplomati men mindre med effektive tiltak.(som forventet) Men «såpe-operaen» er nå blitt til den nasjonale, «Hotell Via Costeira». (ikke Cæsar)

Guvernør Ciarlini Rosalba, Isabela Teixeira Minister (Miljø), Enrico Fermi (president i National ABIH) og Habib Chalita (president i ABIH-RN) deltok på dette VIP møtet.

Men til tross for deltakelse av Rosalba Ciarlini guvernør, senatorer, varamedlemmer, sekretærer og representanter for yrkesorganisasjoner, lyttet man til argumentene til deltakerne av viktigheten av denne veien for turisme i Rio Grande do Norte og lovet en løsning som løser bevaring av miljø og økonomisk utvikling på en forsvarlig måte som kan godtas av alle parter.

Æhh……Hørte vi et lite ekko i bakgrunnen her?

Opplagt, nei eller ja – stryk det som ikke passer.