Arkiv

Tilskudd til motorveier kuttes.

Brasil kutter midler til motorveier.

 

Minst 30 prosjekter som omhandlet bygging av nye veier i Rio Grande do Norte dette året, er lammet og har ikke mulighet tid til å forlate papirstadiet. Staten/Regjeringen forutsatte investeringer på R $ 120 millioner og arbeidene er blant prioriteringer for denne administrasjonen, men tvang igjennom et dekret fra presidenten i republikken om endring av planer. Regjeringen hevder at arbeidene pågår for fullt fremdeles, men nye veier påbegynnes bare når andre ressurser/midler er tilgjengelige.

Direktøren for Institutt for Highways av RN (DER / RN), forklarte Demetrio Torres at mangelen på ressurser var foranlediget av en suspensjon av samlingen av bidraget for innblanding i økonomisk Domain (Cide) av drivstoffet definert av den føderale regjeringen. Skatten ble vedtatt for stater og kommune for to måneder siden, men kan ikke lenger belastes for å unngå en økning i mengden av drivstoff.  «The Federal Government, gjennom et dekret,så  nulles nå skatten for statene og kommunene. Ressurser ble her avgjørende, vi tok en sjanse men vi feilet på resurs-siden,» sa han.

DER / RN har  en liste over 30 foreslåtte arbeid. Demetrius Torres sier at han likevel nektet å oppgi plasseringen/rangeringen av alle inngrep. Blant arbeidene er de veiene som skal knytte kommunene São Pedro à Santa Maria, Pedra Preta à Jardim de Angicos e a BR-405 à BR-304. «Dette er hovedveier som vil tjene for flyten av produkter/varer i vår part av Brasil, til andre deler av landet,» sa han.

I et intervju i går ettermiddag, kunne Demetrio Torres ikke skjule sin frustrasjon over tap av ressurser. » Vi så for oss en idealisere start og begynnelse og en restaurering og konservering. Vi ville gjøre noe for langtidsperspektivet som f.eks. bygging av nye broer.»  Direktøren forklarer at budsjettet som hadde blitt bestemt for to år sørget for DER / RN og introduserte en regning til guvernøren Ciarlini Rosalba, «I det øyeblikket staten hadde inntekter på Cide. Nå vil planleggingen måtte tas helt på nytt fordi den i stor grad var avhengig av denne ressursen,» påpekte han.

Rio Grande do Norte har ca 3100 kilometer av asfalterte statlige motorveier og litt mer enn tusen kilometer av grusveier. Pågående eller nylig bygget i samsvar med DER / RN, er det 18 veier som representerer en investering på $ 120 millioner reals. Demetrius Torres sier at man sørger for at alle arbeider som pågår blir fullført. Når det gjelder de fastlåste prosjektene, så vil de bare rykke fremover når nye midler er garantert av staten og at Regjeringen vil ta vekk «bremsen». «Jeg ønsker ikke å fordømme noen arbeid, fordi det er mulighet for å opprette av Cide på nytt  og vi kan få finansiering gjennom lån eller parlamentariske endringer,» sa han.

Direktøren sa at han tror på en endring i strukturen av den føderale regjeringen ved ny-valget.  «Disse tiltak av økonomisk skade innen enkelte sektorer., fremviser til mangelen på infrastruktur i Brasil. Tiltak kan/bør ikke redusere investeringer i infrastruktur. Jeg håper snart å finne en vei ut av dette uføret,» sa han.

I oktober i fjor, fant en studie utgitt av Nasjonal transportplan Confederation (CNT), som analyserte av1762 km av føderale hovedveier i staten RN, at 68,2% av disse er i en brukbar tilstand , dårlig eller svært dårlig. Situasjonen er verst på veiene under ansvar av de statlige myndigheter. Fagforening påpeker også at hovedstyret må nesten investere $ 500 millioner reals om de øsnker å utbedre og gjenopprette de problematiske delene. Studien konkluderte med at de verste veiene i staten er 079 NB, 233 og 110.

Noen forbedringer på RN-117 vil være ferdig i september.

DER / RN lover å levere, til tidlig september om kantvern langs RN-117, strekningen mellom Mossorò og Caraúbas. Prosjektet er budsjettert for $ 1,1 millioner kroner, vil bli forlenget med to tusen meter, og målet er å hindre ulykker med dyr/husdyr som invaderer veibanen. Prosjektet har fått kritikk fordi verdien, men ifølge Demetrio Torres, er investeringen nødvendig. «De sier det handler om en hjelp til en millionær, men så er ikke sant, det er ondt snakk og anbudsprosessen er der offentlig for alle til å se og analysere,» sa det.

Demetrius Torres minnet om at den nåværende regjering har startet byggingen av tilgang til den industrielle distriktet Mossorò og Baraunas og også en duplisering av NB-013, langs den urbane strandstrekning Tibau (toll-Mossoro -Tibau). I det første tilfellet, er funderes viktigheten av arbeidet på grunn av fjerning av transitt av tunge lastebiler som frakter kalkstein, det urbane veinett og de andre, får bedre trafikkforhold i Tibau, som i løpet av off-season er ca 6 tusen innbyggere, men om sommeren mot transitt av 150.000 mennesker. «I disse arbeidene  er det ressurser som er innvilget. Ved NB-013 arbeidet, som også kommer fra Cide ressurser, men her var de også allerede tildelt og ikke utsatt for å måtte stoppes.