Arkiv

Drap på kviner har økt med 230% i Brasil.

Drapene på kvinner i Brasil har økt med 230% de siste 30 årene.

Det nylig utgitte «Kart over Vold 2012» som kaster fokus på nivået av vold mot kvinner i Brasil og en registrert økning på 230% i antall drap i løpet av de siste 30 årene. Fra 1980 til 2010 hoppet drapene fra 1353 til 4465 i året og siste tiår står for nesten 50% av tilfellene identifisert i studien av den brasilianske Center for Latin American Studies (Cebela). Sammenlignet med andre stater i landet så ligger  Rio Grande do Norte er på 17. plass, mens Natal inntar 11. plass blant  hovedsteder, med nivåer fra 4,4 og 6,3 dødsfall per 100 tusen kvinner.

Undersøkelsen har også vurdert forekomsten i 84 andre land i verden og Brasil ligger her på syvende plass – med et nivå rundt 4,4 dødsfall pr. 100 tusen kvinner – like under Colombia, Russland, Guatemala, Trinidad og Tobago, Belize og El Salvador, sistnevnte ligger på toppen listen forøvrig.

I tillegg til å liste de mest voldelige byene og rangere landene med den høyeste frekvensen av volds-hendelser mot kvinner, rapporterer man flere tabeller, der du kan kvantifisere og identifisere profilen til overfallet, offerets alder, grad av forholdet til gjerningsmannen og omstendighetene rundt drapene. Tallene er absolutte og vil ikke skille familievoldssaker relatert mot felles forbrytelser – informasjonen kan bidra til oppfyllelse av flere politi-kvinner (Deam).

«Det er viktig at detaljerte vilkår for vår plotting av strategier som fungerer best,» sa marskalk Karen Cristina Lopes, leder av Ribeira Deam og  ansvarlig for betjening av befolkningen i områdene øst, vest og sør for Natal som politiet har registrert siden januar i år til 2.600 stk.

Hendelsene, ifølge Karen Lim delegert, forblir som regel konsentrert i forstedene «, men politiet tjener folk fra alle sosiale nivåer av befolkningen understrekes det.  Dette beviser troverdigheten av arbeidet,» sa hun. Hun bemerker imidlertid mangelen på et nød-hjem i RN for kvinner som er truet og trenger å forlate hjemmet pga vold, narkotika etc.

Service-telefonen rapporterer om mer enn 2 millioner samtaler som viser/dokumenterer et meget stort behov for en slik tjeneste for kvinner i nød.

Siden ikrafttredelsen av lov Maria da Penha, i august 2006, registrerte man på  180  2,7 millioner telefon-besøk. Av denne totalen var 329 500 (14%) rapporter om direkte straffbar vold mot kvinner. Majoriteten (60%) refererer til forespørsler om informasjon om kvinners rettigheter og om gode råd i vanskelige saker innen familien etc.

I første halvår i år ble 388.900 innringere registrert, hvorav 56,6% (47 500) som det ble meldt om fysisk vold. Psykisk vold ser ut til å være 27,2% (12.900) registreringer av perioden. 5.700 samtaler var relatert til moralsk vold (12%), seksuell vold til 915 (2%) og 750 div.annet (1%). Dataene viser også at 66% av tilfellene gjaldt barn som opplyste om vitneutsagn overgrep mot sine mødre.

Deres partnere og ektefeller er fortsatt de viktigste gjerningsmennene (70% av klagene dette året). Hvis vi vurdere andre typer affektive (ex-mann, eks-kjæresten og eks-partner), stiger andelen til 89%. Slektninger, naboer, venner og ukjente vises som overgripere i 11% av tilfellene.

Man ser med stor uro på denne økende volden utøvet mot kvinner sier myndighetene og vil sette inn ytterligere resurser for å bekjempe denne lite trivelig utviklingen i Brasil.

Vi for vår del deler denne holdningen fullt ut; Det må da være mulig å være uenig om ting & tang uten å ty til grov vold overfor hverandre og sågar kanskje ty til mord? Kvinner og barn burde også beskyttes ekstra av samfunnet mot en slik voldsøkning, da de som regel utgjør den svakeste parten i konfliktene.