Arkiv

All hummer (lagosta) i RN er fisket ulovlig.

Alt av hummer (languster) på markedet i RN, er fisket ulovlig.

Junior Santos som er inspektør, sier at  inspeksjoner og bøter har ikke klart å dempe tyvfiskingen av truede arter som f.eks. languster (hummer).

Ett hundre prosent av hummer som er markedsført i Rio Grande do Norte er fanget ulovlig. Opplysningene ble gitt i går av miljømessige analytikere og ingeniører gransket av det brasilianske institutt for miljø og naturlig fornybare resurser. (IBAMA) for RN under en serie forelesninger sponset av etaten. Antall skip i drift (1000), som analytikere sier, er mer enn dobbelt så mange skip som har rettmessig  lov til å operere (400). Ingen av garn båtene kommer inn under bestemmelser av loven, legger han til, Marcelo Lira, en av analytikere i Environmental Agency. Dette, sa han, er en av årsakene til kraftig nedgangen i bestanden av hummer i staten RN. Tiltrekking fra det internasjonale markedet har også innvirkning på overvåking og presset for å produsere pga økende etterspørsel, ifølge tidligere statssekretær for fiske, professor, Institutt for økonomi, Federal University of Rio Grande do Norte, og industri ekspert, Antonio, Alberto Cortez.

I løpet av 13 år falt produksjonen ned til  halvparten i staten RN.  Volumet som gikk til eksport falt med 65% mellom 2008 og 2011. Trenden er fremdeles, ifølge Marcelo, at produksjon og eksport av produktet fortsetter å falle i Rio Grande do Norte. «Fiskerne fortsetter å gi blanke blaffen i instruksjonene og forskrifter som skal beskytte denne arten,» forklarer han. I Brasil, som også har falt kraftig  i perioden, er trenden nå mere stabilisert. I løpet av de siste fem årene, fanget IBAMA 65 fartøyer som fisket ulovlig og ba om kanselleringen av deres lisenser fra Fiskeridepartementet. Mellom 2010 og 2012, innførte retten 186 bøter på totalt R 663,000. Beløpet kan imidlertid være noe høyere, når alt skal regnes med. Innkrevede beløp for 2012 er ennå ikke avsluttet. I løpet av de siste tre årene, så har  forurensningsmyndighetene sin bestilling for utnyttelsen av artene, oppgått til 3,1 tonn hummer. Hummeren, ifølge Juliana Zagaglia, er en art som beskyttes av flere normative anvisninger og forordninger. Lovene  har imidlertid vist seg effektive, kun når  fiskerne, ifølge den nasjonale loven, blir anvist  når og hvor de kan fiske og ikke bruke utstyr som er forbudt.

Ifølge data fra IBAMA, så bruker 57,8% av båtene å fange hummer med garn i RN  og 42,2% bruker dykkerutsyr – begge deler er forbudt. Situasjonen er meget kritisk, sier Juliana, men dette er ikke begrenset bare til staten RN. Problemet er funnet langs hele kysten. Man mangler et kraftigere tilsyn, sier ingeniør for fiske, Marcelo Lira og også mangler man en etisk sans/ansvar for bevaring av arter i naturen – alt dreier seg bare om penger. Andre arter er også sterkt truet langs kysten  i henhold til Juliana Zagaglia, som f.eks. sverdfisk (Blue Marlin) og flere sorter av tunfisk – som har kommet opp på en fremtredene plass innenfor eksporten fra RN.

Antonio Alberto Cortez, mener nå at den nasjonale lovgivning på området straks må revideres og  «Noe må gjøres raskt, for dersom 100% av fiskerne ikke vil følge reglene,så er det noe alvorlig galt her.» Bruken av teiner og liknende type bur bør bli brukt til å fange hummer og burde være økonomisk lønnsomt, ifølge læreren. Bruken av kompressorer (dykkerutstyr) har ifølge fiskeren en pris på gjennomsnitt R 5.000, og en levetid på 12 år. A teine koster i  gjennomsnitt R 50 og må skiftes ut hvert halvår. For å fange samme mengde hummer som gjort ulovlig med dykkerutstyr, må hver båt ha minst 600 teiner, som gir i gjennomsnitt R 30.000 reals på årsbasis.  «Vi ønsker å kjøpe teiner (som er lovlig) , men vi har ingen penger,» sier Manuel. President i Føderasjonen ser på at produksjonen faller og faller, men sier han ikke vet hva de skal gjøre. «Vi har allerede lagt frem forslag til regjeringen, men de tar ikke imot forslagene fra oss.» Mangelen av hummer,kan  ifølge Juliana Zagaglia nå allerede merkes kraftig i  supermarkeder, fisketorg og restauranter. «Mangelen ikke bare øker prisen til forbruker, men også reduserer inntekten til fiskeren.»

Med færre hummerfiskere så må fiskerene søke til andre aktiviteter.

Reduksjon av bestandene av hummerfiskere som allerede er forpliktet til å endre sin aktivitet i Rio Grande do Norte er økende. Edson Ferreira Lima, 38, fisker siden han var 16 år, illustrerer rammen. Han har endret sin virksomhet siden mindre enn tre måneder siden, etter at han så den månedlige inntekten dumpet. I dag tjener han til livets opphold som sjåfør og ledsager. Minst 12 andre kolleger forlot aktiviteten de siste månedene. «Jeg vet 30 andre som ble tjenere,» sier han.

Han vet om seks brødre som ikke  var så heldig. «De kunne ikke finne en annen jobb og måtte fortsatt jobbe med fiske.» Edson angrer ikke på valget sitt, men vil savne sjøen. «Jeg savner den veldig , men det kan ikke forsvares. Jeg tilbrakte hele dagene på sjøen, og pengene vi tjente kunne ikke engang dekke utgifter. Jeg kunne bare ikke slutte å hjelpe min mor og se barnebarna gå ut i fattigdom, sier han og angrer ikke på bytte av yrke. » Det var ikke bare produksjonen som falt. innen fisket, men prisen gikk også nedover bakken. For tre år siden, kostet et kilo hummer R 120. «I dag selger vi for R 53 en kilo, men prisen har noen steder nådd ned til $ 35,» alt sammen pga rovfisket etter hummer. Nesten 100% av mennene i Rio do Fogo f.eks. fanget levende hummer som gir litt bedre pris.

For Edison, kan bildet bli reversert hvis fiskerne hadde hatt mer tilgang på kreditt. «Vi ønsker alle å investere, men ikke har nok penger til å betale utgifter,» sier Edson. Fiskeren, ifølge Manuel, må enten stoppe rovfisket og overholde bestemmelser av miljøorganisasjoner, men «regjeringen gir oss ikke noe alternativ.» «Vi skal i banken og tar rekyl.» I Rio do Fogo er det nå , 30 store  motorbåter, seilbåter og 100 900 menn arbeider innen for fangst av hummer.

 

Ifølge IBAMA, er situasjonen for fiskebestandene i Rio Grande do Norte er ikke så bra lenger og det er tall som illustrerer dette?

Ja, her falt hummer produksjonen ned til  halvparten i staten RN mellom 1996, da RN hadde topp-sesong og til bare halvparten i 2009. Og når produksjonen stadig faller så faller også eksporten, valuta intektene for generasjonen og sysselsetting faller drastisk for tiden.

 

Så problemet er gammelt nytt? …

Det har vært forsøkt under en lang tid med forvaltningstiltak, men situasjonen forverres  bare mere og mere og snart er det ikke noen bærekraftig bestand tilbake og languster fra RN er en saga blott.

Og i tilfelle av tunfisk, som også har sett voldsomme økninger i produksjonen/fangst og er også gjenstand for slike problemer snart, så barker det nedover på samme måte som med hummer og mangelen banker på døren.

Og problemet er ikke kun relatert til tunfisk – men også andre arter kontrollert og tilfeldig fangst av annen fauna og fisk etc. som medføler tuna-fisket, utilsiktet riktignok.

 

Ifølge IBAMA, så  må rovfisket av hummer og medfølgende fauna av tunfisk fisket finne en løsning i nærmeste fremtid, ellers vil vi med selvsyn konstatere at fiskesorter og hummer vil kunne forsvinne helt, når effektene vil nå fiskebutikker, supermarkeder og restauranter? Det er lett å være etterpåklok.

 

Bare med større bevissthet fra forbrukere og fiskere  og  samsvar med regelverkets instruksjoner, lover, regler og forordringer selv om at alle vet at en 100% overvåking ikke vil være mulig, så vil vi kunne redde hummerbestanden og slippe å bare vise bilder til våre barnebarn om hvordan en hummer så ut – for lenge lenge siden?

Den som spiser ulovlig hummer, er i høyeste grad med på å utrydde den!