Arkiv

Tvillingene invaderer Brasil.

Brasil blir invadert av tvillinger.

Tvillingene er stadig til stede i blant oss, ifølge data fra Civil Registry i 2010, utgitt av det brasilianske institutt for geografi og statistikk (IBGE), de siste syv år har antallet flerfødsler har økt med 17% i Brasil. Og hovedgrunnen er populariteten av assisterte (kunstige) befruktnings metoder. Studien viser også andelen av spedbarn (fødsler) har på samme tid øket fra 2003 fra 1,59% til 1,86% i 2010. Det er hvert år, 51.000 brasilianere som blir født som tvillinger, trillinger og firlinger.

Andre undersøkelser tyder på en trend, ikke bare i Brasil. I USA er det mellom 1980 og 2000,  en 74% økning i fødselen av tvillinger.

Statistikken viser at sjansen for at en kvinneblir gravid med to babyer på en gang, er en på 80 svangerskap. I Brasil ser man at forekomsten av tvillinger øker i stater med større tilgang til behandlinger av høy kompleksitet. I São Paulo, i 2010, var det totalt 599.000 fødsler, hvorav 13.215 tvillinger, en andel på en for hver 45. I Rio de Janeiro, i samme periode ble født 200.257 babyer og tvilling andelen lå her på en pr. 51 fødsler født i Rio de Janeiro.

Gynekolog og spesialist i assistert reproduksjon Fabio Macedo, gjenkjenner dataene peker til IBGE, og konstaterer at denne type behandling er kjent for å øke frekvensen av tvilling graviditeter (tvillinger) og årsaken er at det overordnede prinsippet skjer ved å øke antall egg uttak.

Også genetiske forhold innenfor familiene kan være medvirkende årsaker til at man ser en økning hos enkelte familier når det gjelder tvillingfødsler, uten at kunstig befruktning har vært inne i bildet.