Arkiv

Evolusjon av den Nye Dunas Stadion etter 1 år.

Evolusjon etter et års arbeid

Arenaen overfor sanddynene avslutter nå sitt første byggeår og RN befolkningen begynner å innse hvordan utformingen av stadion som vil være vert for VM-kamper i 2014. Prognosen som vil komme mot slutten av året med halvparten av prosjektet ferdig bygget, har blitt forfulgt av OAS, konsortiet administrere Arena, som nådde 30% av det konstruktive potensialet for prosjektet denne måneden. Ansvarlig for Ombudsmannen av Crea-RN, Eunélio Silva, mener tempoet som man ser nå, gjør at man sier at prosjektet når befinner seg to måneder føre tidsplanen.

 

Selv vil han unngå å snakke om når man påventer en levering av Dunes Arena, planlagt ferdig til desember neste år, Arthur Couto, markedssjef i OAS er også ansvarlig for å bygge Arena Salvador, gjort en sammenligning og sa i den samme perioden, så er det i Bahia klart at man ennå ikke har nådd 30% av det totale prosjektet.

«Nesten åtte måneder har man jobbet under den innledende fasen av infrastruktur, en som er viktig i et arbeid, men som ikke vises/synes for publikum. Først i mai så startet vi prosjektet med overbygningen, det som er over bakken og nådde et nivå som kan vurderes utenfra. Den trenden vil være raskere og ting vil skje hurtigere heretter, sa «Couto  Arthur.

 

Arbeidet med bjelkene som vil motta de første trinnene av tribunene er allerede iverksatt og vil bli tilrettelagt for arbeid i sektorer 4 (sør) og 6 (vest). «West er det området som vil domineres av «bokser» for media området, VIP industri, «hytte» for FIFA, mixed zone, garderober og oppvarming. Den sørlige sektoren har nå nådd nesten full høyde på stadion og gir derfor en pekepinn på hvordan det hele vil se ut til slutt «,sa Couto.

Sivilingeniør og medlem i  Crea-RN,  Eunélio Silva, mener at de to hovedprosjektene i Rio Grande do Norte til World Cup 2014 er i fremskredne stadier og fremhever engasjement av selskapene som er ansvarlige for å bygge både Arena og Dunes + Airport São Gonçalo. Den samme optimismen viser han ikke  for de resterende prosjektene, hovedsakelig for urban mobilitet, hvor spørsmål om ekspropriasjon av eiendom nå «har en stygg knute», som han uttrykker det.

«Disse store prosjektene avhenge av tre grunnleggende poeng:.. Penger, kompetent firma og definerte prosjekter/planer Både arena og flyplassen har dette på plass og Dunas skal ferdigstilles i desember 2013, dersom ikke noe mer alvorlig skjer, slik  Som for mobilitetsprosjektene. Jeg tror ikke at disse vil fremstå som klare på samme tid?. Jeg håper bare at i gjennomføringen av den nye Bybanen sehicle, så vil man kunne bruke mye av det eksisterende jernbanenettet, «sa Silva Eunélio.

I massen av de 1,133 arbeidere som nå jobber i byggingen av Arena das Dunas, er snekkeren Francisco Tomas de Lemos, 59 år , en av dem som har det privilegium å kunne slå seg på brystet og si, jeg har også jobbet i konstruksjonen av gamle Machadão. Nøyaktig for 40 år siden var han en av mennene som hjalp til på byggeplassen og hadde den samme forventning som i dag, bygging av en ny moderne stadion vil være i stand til å tiltrekke store begivenheter og bistå i utviklingen av hovedstaden Natal.

Glad for å kunne delta i byggingen av ny stadion, så vil ikke snekkeren ikke nekte for at det var med et stikk av nostalgi når man rev det gamle idrettsanlegget,  men skjønte raskt at Natal trengte noe mere moderne utstyr for å motta VM 2014. Med et år med arbeid tilbake, hvordan du ser fremdriften av prosjektet?

På en meget positiv måte. På kort tid var vi ute av den planen som ble presentert i 2010. Og det er bra. I dag, for eksempel, er vi i overkant av 2% foran tidsplanen og dette vil sikkert gi oss en ekstra trøst til fullføring av arbeidet, hvis det skjer noe uventet.

Målet er på å få 50% av prosjektet gjennomført innen utgangen av året 2012 og dette er enda mulig?  Det er vårt anslag. Hvis dette skjer vil vi være mer enn 3% føre tidsplanen for prosjektet.

Vi regner med at tidlig neste år så vil  start av første semester frem mot fullførelse begynne, fordi dette er helt uavhengig fra resten av strukturen, så vi  skimter muligheten for å kunne starte tidlig på året.

Vi er enda ikke oppe i maks mulig innsats på prosjektet, det vil først skje etter nyttårs skiftet, da er det bare å brette opp ermene.