Arkiv

Helseproblemer er fortsatt akutte.

Pasienter blir intubert uten bedøvelse.

 

Virkningene av krisetiltak som ble offentliggjort for 41 dager av staten regjeringen for å bedre helsen ved offentlig sykehus er fortsatt uavklart og problematisk og lite er  forandret på situasjonen for knapphet, improvisasjoner og unødige lidelse i Walfredo Gurgel Hospital. I går ettermiddag, ble 103 pasienter fordelt på bårer i korridorene – 48 av dem var av ortopedisk art og venter på ledige sengeplasser. På overvåkingen  Recovery Center-opereres (CRO) lå ytterligere  10 pasienter på bårer. Og i ALS, ble 17 intubert uten å motta noen form for bedøvelse og venter også på ledige senger på intensivavdelinger. Under ledelse av HWG, så loves nå i et dekret, at problemene i mangel av apotek-materiell og annen mangler på elementer for  epiduralanestesi (ryggmargsbedøvning) for mindre operasjoner – å skulle være oppfylt i september.

Situasjonen bevitnes av personalet og rapporten som er rapportert av behandlende leger, betegner situasjonen som kritisk – «til tross for dekretet.»

Pasienter i sektoren forble intubert for gjenopplivning – med ventilasjon – uten bruk av bedøvelse, noe som må være fryktelig vondt? (innføring av et puste-rør direkte i luftrøret utenfra!). «Vi har nå 17 pasienter intuberte for  gjenopplivning på ER avd. og som senere ble overført til en annen sektor. I denne situasjonenfor intubertering uten bedøvelse, er en klar indikasjon for mangel på medisiner,» sa vakthavende lege Francisco Braga.

Mangelen har også påvirket resultatene av kirurgi. Uten lokalbedøvelse, er alle pasienter pålagt å motta generell anestesi, uavhengig av type kirurgi. Tiltaket vil ikke gi noen skade på pasienter, uttaler legen Francisco Braga. Denne typen av bedøvelse krever større menneskelige resurser pga blant annet lengre tid oppvåkning, noe som går ut over andre pasienter.

Vi vil for ordens skyld bare legge til at vi nå snakker om problemer hos det offentlige helsevesent i Natal. På alle de bra private sykehusene i hovedstaden og som tilreisende og turister som oftest bruker, så er det ikke slike problemer.  Her går alt helt normalt og der er ingen mangel på sengeplasser eller medisiner og materiell – bare så det er sagt.