Arkiv

Ingen penger til rep. av Ponta Negra promenaden.

Kapitalen til arbeidet med  Ponta Negra promendaen mangler.

Det er fullt rabalder rundt de R 118.000 reals om innledningen av arbeidet på Ponta Negra som ble anbefalt av Natal Kommune.  Rådhuset og justis/kapital myndigheter hadde en muntlig avtale om rehabiliterings arbeider på promenaden i Ponta Negra. Beløpet er tvingende nødvendig for å muliggjøre anskaffelse av en teknisk kompetanse om utbedringen av området og riktig kompetanse mot det aggresive tidevannet, som er nødvendig for en utarbeidelse av et prosjekt som kan gi veiledning  for arbeidene. Uenigheten dreier seg om hvem som skal betale regningen. (er vi overrasket?)

Som svar på et spørsmål fremmet av Gilka Forest, under en offentlig høring avholdt i går ved statsadvokaten kontor, så sa  den kommunale utenriksminister ved Urban Services, og miljø minister Luiz Antonio Lopes de Albuquerque, at han er til disposisjon for kommunen i Savings Federal og med de 25% av frigjorte midlene fra departementet of National Integration for arbeidene på strandpromenaden.

Luiz Antonio Lopes sa hele prosjektet med gjenoppbygging av fortau og utskifting av annet utstyr som belysning, er budsjettert på $ 4 millioner. Midlene vil komme direkte til fylkesmannen gjennom Sivilforsvaret. Han er enig med bekymringen til  arrangøren Gilka Forest, om behovet for å først gjøre en studie av den kystnære dynamikk for gjennomføring av fremtidige arbeider under urbanisering av kysten, men er uenige om bruken av en del av budsjettet til Nærings National Integration til disse studiene.

For studien, sa han, «departementet for turismes signaler ved å åpne en linje med investering for kyst dynamikk studier som starter i oktober.» Arrangøren Gilka Forest anser at en forsinkelse i ferdigstillelse av manglende teknisk ekspertise ved situasjonen og viser til strandpromenaden i Ponta Negra som ett av problemene for å finne en løsning på saken.

«Det har gått over 30 dager,» minnes aktor, siden man fremsatte en anmodning for hjelp av teknisk ekspertise, til spørsmål i rettslig sfære. «Vi ba om studiene og kan ikke forstå årsaks-sammenhengen knyttet opp mot byen ,» fortsatte aktor.

Gilka Forest viser også «overraskelse» av den motvilje som Natal by fremviser i å ha staten som en partner i en utvinning av erodert område, og sa «jeg vil ikke håpe på noen rettssak her» for å finne en løsning på alle problemer vedrørende promenaden på Ponta Negra. Det vil bare trekke prosjektet ut i kvikksanden som en langvarig rettsak representerer?

Mens man ikke har blitt enig om noen avtale, så kunngjør nå Byen Natal at man vil fortsette med å sette opp barrierer av sandsekker for å kunne hindre ytterligere skader på resten av promenaden, i tillegg til å overvåke de mest sårbare punktene av et team av teknikere fra det kommunale Public Security og sosiale Defense ( Semdes), spesielt når det er store bølger og høyt tidevann.

Nå på tirsdag den 15. så hadde man en bulldozer i sving som jobbet sammen med et team Society of Urban Services (Urban), bestående av seks menn på stedet og de fyller 25 poser/sekker med hver et halvt tonn sand.

Arbeidet ble avbrutt på grunn av høyvannet og ble gjenopptatt den neste dagen, med ut plassering av over 25 nye poser sammen med andre, totalt 50 enheter.

Så får vi bare håpe at de ikke slipper for sand eller noe annet tøys – før man kommer frem til en endelig løsning på dette akutte problemet?