Arkiv

Privat gjeld faller i Brasil.

Nivået på gjelden til husholdningene faller til 43,9% i Brasil.

 

En undersøkelse utgitt i går av Institute of Applied Economic Research (IPEA) indikerer at nivået av husholdningenes gjeld i Brasil har falt i landet. Mellom juni og juli, viser forskning at den falt 46,6% til 43,9%, andelen av respondenter med gjeld. I juli 2011 var indeksen 47,9% av gjeld for husholdningene

Dataene omfatter Expectations Index of Families, som måler oppfatningen av brasilianere sitt synpå økonomien også denne falt fra 68,5 poeng i juni til 68,2 poeng i juli. Indikatorene ble beregnet på en månedlig undersøkelse av IPEA med 3,8 tusen husstander i 200 kommuner i landet.

Undersøkelsen peker også på endringer i profilen på gjeld i landet, med en nedgang i andelen gjeld hos husholdningene, fra 9,1% til 7,1% fra juni til juli. Indeksen hadde nådd opp til 9,7% i august 2011, etter scoring 9,2% i juli samme år. Jo mer eller mindre gjeld i juli i år, så falt denne fra 18,8% og ned mot 18%

Ifølge IPEA president, Vanessa Correa Petrelli, viser serien en forskyvning av den økonomiske situasjonen i husholdningene med gjeld som faller og øke evnen til å betale. Hun sa tallene gjenspeiler «sysselsettingens stabilitet og det faktum at familier betaler sin gjeld i sykluser.» Vanessa legger imidlertid til at bare en lengre periode kan bevise at statistikken stemmer.

Undersøkelsen viser også en økning fra 14,5% til 17,9% av familiene som hevder å være i stand til å fullt ut betale sin gjeld, mellom juni og juli og et fall i andelen som sier at de bare kan betale en del av gjelden sin 51,2 % til 46,8%). Tallet på dem som ikke har råd til å betale mellomlegget av gjeld, derimot, økte fra 33% til 33,3% i perioden.

Sammenligne gjeld mellom regioner, husholdninger med mindre gjeld, så  er Midtvesten (92,6%) etterfulgt av Sørøst (61%) og Sør (59,8%). I nordøst, falt indeksen til 39,9% og 26% i Nord – som har den høyeste andelen av familier svært gjeldstyngede 9%. Etter inntekt, familier med «mye gjeld» og som mottar en minstelønn (10,2%).

De fleste familier konsultert i undersøkelsen sa at de hadde ingen gjeld (55,8%) og blant dem med utestående gjeld, 17,9%  så sier de at de er i stand til å nedbetale dem helt, selv om én av tre familier i intervjuet sier at de  ikke kan  gjøre det samme.

ARBEIDSLIV

Med hensyn til sysselsettingen,  sier 80,8% av familiene at de føler seg trygge på å beholde jobben for hoveddelen  av familienes leder og 41,1% tror på bedre faglige lederne for familien. Forventningen er høyere blant de med inntekter fra én til fire minimum lønninger over indeksen. Ved vurdering av flertallet (77%), i henhold til IPEA, så er den økonomiske situasjonen i 2012 bedre enn 2011. Mange (58,3%) mener at de har bedre råd til å kjøpe inn varige forbruksgoder, selv om indeksen har falt sammenlignet med juni (60,2%). For fremtiden er brasilianske familier blitt mer optimistiske og for 2013,  så forventer 65% at den økonomiske situasjonen bedres ytterligere, mens 21,3% mener at den vil forverres.