Arkiv

Buggy-turismen i Natal under lupen.

Deputertkammer analyserer prosjekt-loven som regulerer buggy-turismen i Natal.

Standardisering av vognen vil nå være underlagt  Ministry of Tourism.

Nyheter som er viktige for turismen i Natal. Depurterkammeret analyserer nå det nye forslaget som om drift av tjenester for å ha lov til å drive med buggy sightseeingturer. Prosjektet 3535/12 av Mr José Guimarães (PT-CE) gir nye regler og rettningslinjer for å standardisere kvaliteten og sikkerheten på tjenestene og aktivere overvåkingen fra  regjeringens side.

Under den nye forordringen, er det opp til Ministry of Tourism å utstede tillatelse til å benytte vogn, samt den regulatoriske aktiviteten. Tourism departementet er også ansvarlig for opplæringen av sjåfører for buggy, oppdateringer og forbedringer av virksomheten. Hva mer er, så vil de nå kunne akkreditere kjøretøyene og territoriellt definere nøyaktig de geografiske områder der tjenesten skal bli utført med buggy-turisme.

Allerede har National Traffic Council (Contran) og de bør nå kunne regulere/utstede prosessen med kjøretøyenes  lisens plate, for å kreve tilstedeværelse av at kjøretøy og utstyr er i standard utførelse  for offentlig transport og oppfyller andre krav fastsatt av trafikken ved lov. Ikke minst de skattemessige.