Arkiv

Investeringene i RN øker over landsgjennomsnittet.

Investeringer i RN vokse over landsgjennomsnittet

Rio Grande do Norte registrerer minst en fem ganger økning av investeringer i den første halvdel av 2012 som er det nest største målet for disse investorene i landet . I løpet av tre måneder, gikk staten RN,  fra femte til andreplass, slo Bahia og Ceará og ligger nå bare bak São Paulo.

Ifølge data fra Arbeids-og sysselsetting, utgjorde beløpet investert i RN mellom januar og juni R $ 19,540,000 (R $ 19,548,171.89) og dette er mer enn dobbelt så mye som i samme periode i 2011 (R $ 8.000.000). Verdien steg 144,3% i RN, mens i Brasil steg den 31,8%. «Natal er vel ansett i Europa», sier Marcos Alves, en økonom og professor i Civil Engineering, ved forretningsførsel og administrasjon ved Universitetet Potiguar.

«Brasil er kommet på moten,» sier Felipe Cavalcante, president i styret i foreningen for Real Estate and Tourism Development of Brazil (stoll Brasil). «Og med RN var det heller ikke annerledes. Merk at ‘Julen’ (Natal) er veldig sterk i utlandet,» legger han til. For som Marcos Alves sier; » blir byen enda mer attraktiv med mere ny infrastruktur arbeid slik som den nye flyplassen».

For Felipe, er det et faktum at Natal ikke har problemer med å  være som en storby og også utlendinger ønsker å komme hit. «Hver dag har vi stadig nye europeiske kontakter vedrørende det å  leve i RN,» sier Soares Junior, konsulent. Ifølge ham, «folk blir mange nå kvitt alt som de har i Europa, å ønsker heller å leve og investere i Brasil.» «Folk sammenligner økonomien i Brasil og andre land, og bestemmer seg for å komme hit. Landet begynner å bli en magnet for arbeidstakere og investorer,» legger Felipe Cavalcante til.

Gjenopptakelse av utenlandske investeringer er et tegn som i  staten RN som blir sett på som et godt tegn. «Men det er fortsatt tidlig å snakke om nyvinninger,» sier Soares Junior og Felipe Cavalcante; husk at staten har lidd mest under perioden med «lekkasje» av utenlandske investorer og er nå bare i ferd med å gjenoppta sin stilling.

Rio Grande do Norte stengt i første kvartal med 30% nedgang i volum investert av utenlandske personer, fallende fra fjerde til femte plass i landet.

Analytikere sier at staten nå må forberede seg til å motta ikke bare små, men også store investorer. «De store investorene  kommer ikke av seg selv til RN, eller til stater som Bahia og Ceará. Du trenger  å tiltrekke dem og dette kan bare gjøres ved å investere i ny og bedre infrastruktur,» sier Soares. «Hvis vi ikke investerer i ny infrastruktur, vil det være vanskelig å opprettholde nivået på investeringer hit til RN,» tilføyer Marcos Alves, som er økonom.

I tillegg til innsatsen av utlendinger som individuelle arbeidstakere, sier Ministry of Labor også at rapportert antall utenlandske arbeidere falt i første halvår i år. Rio Grande do Norte gikk mot landet for øvrig og ansattet færre utenlandske arbeidere. Mens antall tillatelser utstedt i staten falt med 18,27%, så steg de 23,9% i landet. Meksikanerne var den gruppen som mest ønskede tillatelse til å arbeide i Rio Grande do Norte. For tre år siden, var det italienerne som mest etterspurte arbeid i staten. Analytikere kunne ikke forklare nedgangen eller endringen av opprinnelsen for arbeidstakere.  » I Ceará, for eksempel økte antall tillatelser gitt med nesten 40% i samme periode.

 

I Brasil ble 32 913 fagfolk (enten midlertidig eller permanent) gitt lov til å jobbe i Brasil, fra januar til juni. Av forpliktelsene i de første seks månedene av året var 29 065 midlertidig og 3,848 permanente. I samme periode i 2011 var det 26 545 tildelinger. Arbeidet ombord utenlandske fartøy eller plattformer fortsetter å utgjøre de fleste arbeidstilfellene for utlendinger, med 8,257 fagfolk autorisert til å arbeide midlertidig i Brasil. Amerikanske arbeidere ble ansatt i å arbeide her i landet: med 4,539 avtaler, etterfulgt av Filippinene, med 2,299, og Storbritannia,  med 2,036.

«Ankomsten av amerikanske arbeidere er knyttet til investeringer foretatt av bedrifter og også fordi de fleste av arbeidssøkerene som kommer til Brasil er fra det landet,» sa den generelle koordinator i Utlendingsdirektoratet MTE, Paulo Sérgio de Almeida. Mest midlertidige arbeidstillatelser var utstedt for statene Rio de Janeiro og Sao Paulo. «Dette er relatert til oljesektoren, som konsentrerer 30% av forpliktelsene,» sa koordinatoren.

De MTE peker på at bedrifter som ansetter utlendinger må ikke bare bevise at de ikke lyktes i å skaffe  faglært arbeidskraft i Brasil, men også at departementet har all fullmakt til å gi ansettelse av utlendinger, hvis det er andre spesielle grunner til dette.

Utlendinger med sysselsetting i Brasil og to-års kontrakt kan be om konvertering av midlertidige tillatelse til permanent visum. Før disse endringene skjedde og etter bare fire års arbeid, med to års utvidelse pluss to til. «Dette tiltaket vil redusere byråkrati både i utlandet og i staten, som ikke trenger å forlenge visumet i ytterligere to år. Verdt å påpeke at, til tross for pågående transformasjon til den fremmede, så forblir dette knyttet til at selskapet er ansvarlig for deres opphold i territoriet i Brasil for ytterligere fire år, «forklarer direktøren for Utenriksdepartementet Ministry of Justice, Miranda Izaura.