Arkiv

Mye snusk med studentkortene i Natal.

Myndighetene i Natal har nå sett seg leie på at en hel del studentkort blir ulovlig benyttet til å oppnå økonomiske fordeler som kortet ikke berettiger til. Problemet var nå blitt så stort at myndighetene så seg nødt til å suspendere tusenvis av kort og be innehaverene dokumentere på nytt sin tilknytting til relaterte studier innenfor området.

Kort suspensjonen resulterte i et formidabelt ramaskrik fra ti-tusener av ikke «studenter» men også for endel ekte studenter. Alle de ulovlige kortene representerer store økonomiske utgifter for myndighetene og utgjør en stor andel med «gratis-passasjerer»  som opptar plass på bussene i hovedstaden. Endel av de ulovlige kortene er knyttet opp mot ansettelser i kjøpesentre og andre stillinger, noe som IKKE er intensjonene med kortet. Enn annen ting er sløvheten med å kontrollere at det er innehaveren som bruker kortet og ikke også resten av familien også. Heretter forlanger myndigheten at de som tar imot kortet, forvisser seg at det er innehaveren som står avbildet på studentkortet – og ikke bestemoren.