Arkiv

RN lider på grunn av dårlige og manglende infrastruktur.

På grunn av beliggenheten til RN som er langt unna de store befolknings sentrene i Brasil, så sliter staten ekstra meget på grunn av det faktum at infrastrukturen er gammel og nedslitt og sågar mangler helt innen visse bransjer og steder. Dette går ut over lysten til å ville investere i staten og liten vilje til starte større prosjekter innenfor industri området. Eksporten fra RN har alltid ligget innen rammen for råvarer, noe som gir svært lite igjen til staten for å bygge ut infrastruktur og dermed så ruller dette rundt i en ond sirkel.

VM 2014 vil være en utmerket mulighet for RN/Natal til å gjøre seg kjent utenfor landets grenser og gi RN en unik sjanse til å tiltrekke seg investorer ved å by seg frem for alle de fotballgale turistene som kommer. En viss del av ny infrastruktur blir riktignok påtvunget staten av FIFA, men vi skal jo leve etter VM 2014 også og det kommer ingen store evenementer rekandes på ei fjøl til Natal i de neste ti-årene. Når VM er over så må vi forsøke å dra til videre selv – etter at fotball galningene har reist hver til sitt. Vi har alt å vinne og ingen ting å tape på dette sier; turistbransjen, hotellbransjen,fiskeri industrien, cruistrafikken og industrien generellt. Skal Natal forbli på verdenskartet etter 2014, så er vi piska nødt til å hjelpe til litt selv, sier flere topper innenfor de respektive bransjene!