Arkiv

De første midlene til restaureringen av strandpromenaden i Ponta Negra er i boks.

Første del av penger til Ponta Negra er ankommet.

Det kommunale Department for Offentlige Arbeider og Infrastruktur (SEMOPI) presenterte i går ettermiddag (24), arbeids planen som vil løpe frem til slutten av dette året.  Semopi vil nå handle på tre fronter: reform strandpromenaden i Ponta Negra, nytt dekke (asfalt) av gater og avenyer i alle regioner i Natal og forventede arbeid innen urban mobilitet. Dette er veldig viktig for en glatt ‘fungerende’ by under World Cup i 2014.

Aldair Dantas og sekretær Tereza Cristina , i  Semopi forklarte hvordan de har til hensikt å utføre arbeidene med urban regenerering av områdene i hovedstaden de neste månedene under urban ledelse

Å gjenopprette strandpromenaden  i Ponta Negra og her er det gode nyheter: Integrasjon departementet slapp den første  mengden på R$ 1 million. Med utgivelsen av disse midler, ønsker City Department of Public Works og infrastruktur for å starte arbeidet innen den første halvdel av september. Det gjenstår  nå først å velge de selskapene som skal utføre disse arbeidene.

 

«Forhåpentligvis innen neste uke er det mulig å presentere selskapene som er valgt til å starte arbeidene, som i henhold til prosjektet, som blir overvåket av ingeniørene fra Semopi som har vurdert skadene på belysningen , kloakk og forsyning av vann, pluss forbedringer på strekningen som ikke ble ødelagt og nyplanting av trær innen det berørte området i Ponta Negra som er på 2,3 kilometer, «sa driftsjef for Semopi Tereza Cristina Vieira.

Disse ressursene må brukes innen 90 dager og kan forlenges for en like lang periode, men kan ikke bli flyttet til andre tiltak. (de er øremerket)

Resten av budsjettet, som utgjør $ 4 millioner, vil bli løslatt etter som prosjekt-delene er ferdigstillt for hver del av konstruksjonen og inspeksjon er utført av Ministry of Cities.

Ifølge sekretær, er det nå også viktig, før arbeidene påbegynnes, å utføre beskyttende arbeid med støtte fra maskiner og utplassere barrierer (sandsekker) for å hindre ytterligere skade på strandpromenaden i Ponta Negra.

Tettning av hull i veibanen.

En av de viktigste klager på Natal, gjelder den dårlige kvaliteten på veiene i byen. For å prøve å forbedre dette kroniske problem Semopi å ha en handlingsplan for å legge nytt dekke med asfalt i byen. Dette gjelder to prosjekter som skal dekke alle regioner i Natal. Den første dreier seg om foreløpig på en permanent måte å tette med brostein og asfalt alle de stygge hullene i veibanen rundt omkring, dette kalles Operasjon tett hull og ble tildelt R 2,400,000 for reparasjon av brotein og R $ 840,000 for tetting med asfalt. Alt ved hjelp av Natal  kommunen, ifølge Semopi.

Siden dette er en pågående prosess er det ingen definisjon på hvor mange og hvilke gater som vil måtte stenges for trafikk  pga arbeidet. Blant de rutene som er øremerket for hurtig hjelp; Avenue Xavier da Silveira, Cidade Satelite som fra mandag begynner å motta en resurfacing med ny asfalt,» sa Tereza Cristina.

Det andre prosjektet innebærer resurfacing av fire områder, totalt 54 gater med ny asfalt i Natal.Her er det budsjettert til R $ 11.5 millioner, $ 1,5 millioner fra byen og resten av den føderale regjeringens ressurser.

Så snart valget er avsluttet, vil midlene bli overført til Natal. Inntil da, vil arbeidet bli gjort med de ressursene som er stilt til rådighet av kommunen.

En prioritet vil bli gitt til disse gatene som mottar størst trafikk fra offentlig transport. I alt skal disse arbeidene ta 180 sammenhengende dager, regnet fra utstedelsen av arbeidsordren.

Sekretariatet trygler om en avtale med vannselskapet CAERN om å kjøpe inn utstyr som kan oppdage problemer i rørene under gatelegmet for å hindre nye lekkasjer som årsaker hull i veinettet. Kommunen avventer et svar fra selskapet.

Mobilitet ble delt inn i to mange prosjekter

Ideen fra SEMOPI er å koble  Airport São Gonçalo og den nye Stadium Arena das Dunas, gjennom et nytt gate-komplex. Problemet er at for at så skal kunne skje, så må det eksproprieres 55 eiendommer i nærheten av dette urbane prosjektet, 20 kommersielle og 35 boliger. Slikt tar vanligvis lang tid.

«Noen familier som er identifisert for sosial sårbarhet gjennom profilen kan bli flyttet til områdene rundt dette nye Urbana området,samt  mottar verdien av ekspropriasjon i form av penger. Vi fullfører omplasserings planen for å definere den beste måten for familier som vil bli berørt,» sa utenriksminister medhjelper i SEMPLA, Jussara Albuquerque.

Som for tiltak som vil bli gjort i området Avenue Captain Gouveia-Mor, blir det utarbeidet en teknisk studie for å kunne redusere virkningen av disse ekspropriasjoner. I forprosjektet er det planlagt ca 250 forskuddsbetalinger og nå sikter Semopi på å redusere dette tallet til 70%.