Arkiv

Regjeringen foreslår minstelønn for 2013.

 

Regjeringen foreslår ny minste-lønn på R $ 670,95 for 2013.

Regjeringen sendte i dag til Kongressen et budsjettforslag for 2013 og foreslår  en vekst på 4,5% for økonomien – mindre enn 5,5% som opprinnelig planlagt – og en justering på 7,9% for minstelønnen i Brasil, noe som vil utgjøre R $ 670,95.

Pensjonister som tjener over minimum lønnen vil få sine fordeler justert med 5%, sier planeringsminister Miriam Belchior.

Minstelønn økning som fastsatt i budsjettforslaget vil ha en innvirkning på $ 15080000000 i statsregnskapet til neste år.

Statsråden sa også at virkningen av justeringen av lønn av embetsmenn av den utøvende grenen vil være $ 8900000000 i 2013. Inkludert hva som vil bli brukt på utbetaling i den lovgivende forsamling, rettsvesenet og Riksadvokaten i unionen, så stiger regningen til $ 10,3 milliarder kroner. Etter måneder med arbeid stans som har hindret tilførsel av medisiner, flyplasser, universiteter og andre områder, sier Miriam at avtalen nådd med å justere lønnen til tjenestemennene  var resultatet «av en større forhandlingsprosess i landet.»

Miriam Belchior sa også at regninger knyttet til regulering av lønn til tjenestemenn vil bli levert til Kongressen fredag.

Regjeringen har også satt inn i budsjettet for 2013 totalt $ 15.2 milliarder for å finansiere de nye skatteregler exonerations. Pengene vil bli brukt til å kompensere tapet av inntekten som vil bli generert ved å vedta tiltak som reduserer kostnadene for elektrisitet, som president Dilma Rousseff sikte på å utlyse neste uke.

Minister of Planning, Miriam Belchior, sa forslaget til Parlamentet gjenspeiler avgjørelsen til president Dilma om å holde fokus på å stimulere investeringer. Lovforslaget går inn for totalt $ 186.9 milliarder i offentlige investeringer neste år, en økning på 8,9% i forhold til verdien satt i budsjett for 2012. Av dette beløpet, sees en konto for R $ 110.6 milliarder. Utgifter til vekst Acceleration Program (PAC) ble anslått til R $ 52.2 milliarder, en økning på 22,8% over prognosen for dette året.

Regjeringen vil skape 63 000 nye arbeidsplasser innenfor offentlig sektor i 2013 og   ifølge departementet for planlegging, så er av dette totalt allerede  61 682 arbeidsplasser allerede fylt neste år. Ledige stillinger skal besettes av åpen konkurranse. Man må også ha midlertidige kontrakter for å overholde ansettelses behovene til ulike etater og offentlige virksomheter.

Av ledige stillinger som tilbys, vil 53 000 være å fylle stillinger i den utøvende grenen. Minister of Planning, Miriam Belchior, rapporterte at ca 21 tusen nye arbeidsplasser vil være i området for utdanning. «Dette er sentrale posisjoner til å utvide nettverket av universiteter og oppnå målet om tekniske institutter i landet,» sa han.

PRIORITERINGER

Total, budsjettprioriteringer for neste år er, ifølge regjeringen, helse, utdanning, Brasil Uten Misery Program og akselererende vekst i Programmet (PAC).

For finansminister, Guido Mantega, er veksten av projeksjon på 4,5% for den brasilianske økonomien neste år, som er den viktigste parameteren for budsjettforslaget. Mantega understreket at antallet er ikke bare en forutsigelse, men et mål til å bli etterfulgt.  IPCA inflasjonen bør holde seg  på 4,5%, i sentrum av den offisielle målet.

Gjennomsnittlig inntekt for arbeidstakere vokser med 5%

Den gjennomsnittlige inntekten for arbeidstakere økte med 5,3% i de første fem månedene av 2012, sammenlignet med samme periode i 2011, og nådde R $ 1,725.60 i mai, i Brasil. Det viser hva arbeidsmarkedet Bulletin: Situation og analyse, utgitt i går av Institute of Applied Economic Research (IPEA).

I mai var arbeidsledigheten gjennomsnittlig 5,8% av den yrkesaktive befolkningen i de undersøkte områdene, noe som representerer 0,6 prosentpoeng under samme periode i 2011. Bare Rio de Janeiro viste en økning i arbeidsledigheten på 0,6 prosentpoeng.