Arkiv

Staten RN er i en økonomisk krise.

Guvernøren advarer mot at staten RN stevner mot økonomiske problemer.

I et møte med representanter for rettsvesenet, påtalemyndigheten, domstolen og Legislature åpnet guvernør Rosalba Ciarlini (DEM) diskusjonen på Generelt statsbudsjettet (OGE) for 2013 og kom med en advarsel om at staten er inne i en økonomisk krise. Ved å kunne løse problemene, gjorde statssjefen det klart at de står overfor problemet, må alle krefter nå samarbeide med hverandre.

Régis Obery Alex Rodrigues, utenriksminister for plan og økonomi, ga en presentasjon på regnskapene fra Governo Obery Rodrigues, sekretær for plan og økonomi.

Alle som ble  innkalt til møtet med lederene i retten var; Judith Nunes føderal dommer, retten av staten, rådgiver Valerio Moskeen og den lovgivende forsamling, Mr Ricardo Motta. Ifølge data presentert på møtet som ble avholdt mandag 3.sep.  av statssekretær for planlegging, Obery Rodrigues, er anslaget at statens Deltakelse Fond (FPE), blitt redusert med R $ 174 millioner.

Allerede før den herskende diskuterte krise, uttalte president i domstolen at man ser behovet for å øke med 20% i budsjettet for byrået. Denne økningen vil bety R 142 millioner mer i budsjettet for rettsvesenet. I 2012 var TJ budsjett litt over £ 710 millioner. En annen sak renovert på den tiden var å øke andelen av PAE (autonome aksjeandel), en fordel gitt administrativt for betaling av restskatt for bostøtte trengende.

Fallende overføringer fra føderalt hold  ifølge guvernøren, gjør situasjonen for Staten meget vanskelig og  delikat. Men ifølge opplysninger fra regjeringen innen avdelingen for kommunikasjon, ser man ingen problemer i forhold til betaling av personalet og andre utgaven av den 13. lønn (regjeringen har allerede betalt 40%) fordi disse utgiftene er oppført som en prioritet av guvernøren. Avisen Tribuna do Norte ba ledende politikere om en kommentar på risken, men fikk ikke noe tilbakesvar på henvendelsen.

Etter å ha hørt uttalelser som man anser som uegnet for denne tiden av krisen, uttalte guvernøren kategorisk at «krisen er stor og kan bli verre» og at det derfor «vi må stramme livreima, føre en nøye kontroll med utgifter og fordele ansvaret.» . Hun ba den lovgivende forsamling, rettsvesenet og ECA med å bidra til å få ned kostnader. Regjeringens økonomiske team identifisert et behov for å «minske», men man så ikke helt hvor man skulle foreta innsparinger. En bekymring er betaling av lønninger til Teknikere med høy- nivå utdannelse (GTNS), som nå skal doble sin lønn som tjenestemenn? ( TJ.)

På møtet kom den føderale dommeren Judith Nunes ut med et forslag å kreve behovet for å gjennomføre et offentlig anbud for å fylle nesten 100 ledige stillinger til dommere, som fremdeles er ubesatte. En føderal dommer ble minnet om at dette ble diskutert og at TJ GTNS ønsker dette implementert.

Definisjoner og overføring budsjett provosert konflikter

En dag etter møtet med regjeringen, og selv før meldingen Executive Budsjett for 2013 lovgivende rekkevidde, har statsadvokaten levert sitt forslag til medlemmer. I går presenterte justisminister of Justice, Manoel Neto Onofre, PEC, som er det samme som ble videresendt til staten regjeringen, under et ekstraordinært møte i finanskomiteen og revisjon. Den totale beløpet som er forespurt av Executive MP er på; R $ 267,094,000.00.

Problemet med budsjettet er at det skaper misforståelser mellom rettsvesenet, påtalemyndigheten og den utøvende forsamlingen siden i fjor. I 2011, da man forberede 2012 statsbudsjettet, skjedde uføret ved et misforhold mellom forslag som statlige myndigheter sendte til vurdering til medlemmer i den lovgivende forsamlingen og valg av domstolen og aktor.

Executive hadde satt et anslag på R $ 689.556 million for utgiftene ved domstolen og R $ 230,870 millioner for MP i søknader til regjeringen, mens TJ ba om R 766.417.000 og R 243 992 000 for MP.  Med striden som – ifølge regjeringen ble bare avdekket siste øyeblikk – ble reddet ved at man fordelte det tildelte beløp etter et parlamentarisk kompromiss.

Men konflikten mellom rettsvesenet og den utøvende forsamlingen har fortsatt i inneværende år, med annonseringer om at både domstolen og nasjonalforsamlingen vil stå på de nye kravene for 2013.

Flere andre saker ligger også klare til å «eksplodere» på politikerenes bord, sier representanter for media.

 

Den lovgivende forsamling av Rio Grande do Norte passerte lov som domstolen utlyste ved å ansette midlertidig, personell, dette gjennom samarbeid med Justisdepartementet. I tillegg til dette forslaget, må lovgivere også godkjenne en omstilling til at loven blir kalt; Lei Orgânica do Tribunal.

Guvernøren ba på møtet om utøket tillit og utøket makt til å ansette folk i såkalte midlertidige stillinger, noe som i stor grad ble praktisert i andre stater av Brasil også.

Nye studier innen offentlig forvaltning er satt igang, for å kartlegge mulige oppsigelser av offentlige stillinger, noe som i realiteten er svært vanskelig å få til i Brasil, pga det kraftige rettsvernet mot å kunne si opp tjenestemenn innen for forvaltningen i landet. Dette har vist seg gang for gang og er en av grunnene til at offentlig sektor bare vokser og vokser. Og som det sies i Brasil; Får du jobb i staten, så er du sikret for resten av livet.
Regjeringen spår et fall på R $ 174 millioner i FPE fondet for RN i 2013.

Guvernør Rosalba Ciarlini spår at den akkumulerte fallet i overføringen av statlig engasjement fondet vil nå hele R 174 millioner ved utgangen av dette året. Hun forklarte at fallet skyldes reduksjon eller fritak for skatt på Industrialiserte Products (IPI)(MOMS) , operert av den føderale regjeringen til visse segmenter, inkludert bilindustrien og hvitevarer. IPI`n er en av de viktigste kildene til inntekter for fondet som fordeles på nødvendige prosjekter innen staten og ved kommuner og kan gi svært utilsiktede årsaksforhold og gi opphav til sosiale kriser som ikke er dekket inn over budsjettet andre steder.

Fallet i inntektene fra statlig engasjement fondet reflekterer direkte justeringer i lovverket, men ennå ikke endelig bestemt av regjeringen ut til de respektive mottakerene for 2013. Rosalba Ciarlini innrømmet at hun ikke har noen anslag for om når det vil begynne å bli betalt ut tilskudd til pensjonerte offiserer, da lønnsveksten har  allerede spist opp store deler av dette budsjettet.

Relatert til budsjettet som det ligger for øyeblikket, så ser det ut for at taperene vil kunne bli; politiet, sosial hjelp, helse og andre nødvendige  urbane tjenester. Staten RN har riktignok søkt om tilleggsbevilgninger fra sentralt hold, men dette er så absolutt ingen ting som det ligger noen som helst automatikk eller forsikringer i, sier økonomi-eksperter innenfor media.

Dette er noe som ligger på politikerenes bord og iogmed det forestående valget, så forventer den menige mann at en masse «valgflesk» vil bli kastet opp på bordet – selv om det er trått og totalt uspiselig. (les gjennomførbart).