Arkiv

Tenkte vi det ikke – buss-prisene!

Det ble akkurat slik vi forventet oss med de nye bussprisene som trådet i kraft 27.august. Partene og motapartene deiser og slår hverandre i hodene med lover og forordninger så det suser. De som driver buss selskapene truer med nedleggelser av ulønnsomme bussruter, hvis man går tilbake til R 2,20 som tidligere og de som benytter disse ruten vil så absolutt betale R 2,40 for å beholde disse som nå. Studenter og brukere som allerede er sterkt subsidiert fra før, vil absolutt tilbake til R 2,20 og henviser til lovnader fra tidligere politikere og lover som er vedtatt i bystyret, men «glemmer» samtidig at forutsetningene for å holde denne prisen på R 2,20, ikke lenger er tilstede pga store lønnspålegg, mye dyrere diesel og andre driftsutgifter.

Byens myndigheter på sin side, sier at de overhode ikke har noen penger til bruk på ekstra subsidier for å kunne beholde prisen på R 2,20. Da må de i så fall øke andre avgifter og skatter og da er man vel like langt når det kommer til stykket? Føderale myndigheter toer også sine hender og sier at de ikke vil kunne gi økonomisk hjelp til myndighetene i Natal for å kunne holde nede buss-prisene – da får man straks hele resten av Brasil på nakken for å få tilsvarende økonomisk støtte til sine buss-priser.

Men en ting er sikkert; det ligger mye fremtidig «underholdning» skjult i denne saken og da tenker vi på streiker, lock-out og nedleggelser av buss ruter. Kruttet er tørt og partene er villige til  å «stå på krava» og dette lover aldri noe godt for tiden som kommer innen buss-markedet i Natal.

Følg med!!!