Arkiv

Ungdomskriminaliteten øker i Natal.

Søksmål mot ungdommer øker i hovedstaden.

På grunn av underrapportering og den historiske vanskelighetsgrad fra det  sivile politiet og for mangel på struktur for å undersøke de ulovlige handlinger begått av tenåringer, er det vanskelig å få en pålitelig statistikk om det økende antall unge mennesker som er involvert i kriminalitet. Men tilgjengelige data med evne til å belyse om dette emnet, skremmer selv dommeren Homer Lechner, som i årevis har engasjert seg i lov og rett for barndom og ungdom. «Antall tilfeller stiger nå kraftig. Saker viser seg å ha en vekst på 400% på inngåtte prosedyrer mot tenåringer,» sier dommeren.

Alberto Leandro  som følger utviklingen nøye, mener at narkotika relaterte saker har en tydelig overvekt i det antallet av saker som kommer opp for domstolene.

Denne økningen av kriminalitet som er sitert av dommer Homer Lechner  har imidlertid ikke skjedd jevnt. Mellom 2004 og 2012, passerte antall barn i konflikt med loven sitt høydepunkt i 2007, med 1.200 tilfeller i de 12 månedene i året. Utviklingen siden 2009 ble redusert. I 2010, for eksempel, var det i året 662 saker rangert til en tredjeplass.  Men nylig så økte antallet igjen og i 2012 så fortsetter statistikken mot et nivå  til å kunne overstige gjennomsnittet av 2007, så langt det blodigste året i tiåret.

«Vi ser nå hovedsakelig tyverier som det vanligste bruddet nå for tiden. Men mest skremmende er likevel i dag  det økende antall væpnede ran, drap og  i mindre grad, også for voldtekt begått av tenåringer,»  sier Lechner.

Årsakene til det økende antall tenåringer er varierte og uunngåelig følge økningen i volden i Natal som helhet. Narkotika, er imidlertid en samstemmighet til økningen og mengden av Crack – veksten er hoved årsaken som bidrar til denne stygge prosessen», sier arrangøren Marconi Falconi.  I aktoratets saker, er barn ofte inkludert som  narkotikabrukere. «Forholdene er mindre vanlig fra 12 til 15 år og blir stadig mer vanlig fra 15 til 17 år. Dette viser at det er en påvirkning  av disse ungdommene  mens de blir eldre, mot en økende kriminalitet. Slike integreringer bare øker og det blir hardt arbeid for å skaffe denne ungdommen en reintegrering i samfunnet, «sier arrangøren.

 

Et av de vanskelighetene for systemet er knyttet til ungdom som har begått ulovlige handlinger og mangelen på et passende sted å bo for disse i Natal.  Inntil nylig var problemet begrenset til vilkårene i re-sosialisering av ungdom. Men med forbud av CEDUC  i Pitimbu, har man  ikke lenger noe sted å sende slike ungdommer i konflikt med loven. Resultat: Mange blir frigitt til å herje på gatene pga mangel på ledige stillinger hos myndighetene.

De økonomiske problemene til myndighetene for tiden, vil derfor ramme ungdom som er i vanskeligheter – ekstra hardt – ved at de nok engang blir overlatt til seg selv ute i narkotika og vold-sirkuset på gateplanet. Myndighetene ser seg ikke råd til å hjelpe vanskelig stillte ungdommer og forstår ikke at de lager ris til egen bak  – – – de forstår ikke at ungdommen tross alt er fremtiden til byen vår?

Dette går feil vei – kjære myndigheter!