Arkiv

Ponta Negra oppbedringen lagger for øyeblikket.

Deadlock med forsinkelser og mangel på dokumentasjon av arbeidene på strandpromenaden i Ponta Negra.

 

Datoen for å starte gjenoppbyggingen av strandpromenaden i Ponta Negra er nå ytterligere preget av usikkerhet. Stilleståendet i arbeidet  som preger budsjettet på R $ 3,7 millioner, er nå polarisert mellom gjennomføringen av beredskapsplanen som er utarbeidet av Kommunal Public Works og Infrastruktur og en rettslig avgjørelse som dokumenterer behovet for å produsere en teknisk rapport som kan definere en større sikkerhet og holdbarhet av arbeidet skal gjøres på den mest berømte stranden i Natal. Ifølge anslag fra rådhuset, skal  «restaurering av strukturen» skal være ferdig innen ca 90 dager etter starten av arbeidet.

Aldair Dantas Governo  på den føderale siden, erkjente at sammenbruddet av strandpromenaden i Ponta Negra som ble definert som en unntakstilstand den 25 juli i år og autoriserte utgivelsen av R $ 4 millioner for reparasjoner langs denne strand-kanten.

For koordinerende sekretær Carlos Paiva,  innen for det koordinerende organ i den lokale Defesa Social, ønsker nå en «forståelse» for at byggestart kan ikke kan bli muliggjort pga av mangel på rapporten gitt av Justisdepartementet. «Jeg tror at studiene må gjøres først, omfattende blant annet å finne løsninger på mellomlang og lang sikt, men ressursene som kommer fra Brasília ikke tenkt i slike baner i denne rapporten og som derfor tilsier en situasjonen som nå krever øyeblikkelig handling, så kan vi ikke la denne sjansen gå fra oss,» sa Paiva .

Husk at den erkjente føderale regjeringen etter sammenbruddet av strandpromenaden i Ponta Negra og som ble til en unntakstilstand 25. juli og godkjent utgivelsen av $ 4 millioner for reparasjoner av den samme. Men for å gjennomføre den første fasen av arbeidet, så krever det nasjonale sekretariatet of Social Defense, at før man deler  ut 25% ($ 1 million) av dette beløpet, som faktisk vil være tilgjengelig «før denne onsdagen,» sa han Alziro Alexandre Gomes, direktør for Institutt for Artikulasjon og ledelse SNDC. Gomes forklarte at midlene ikke kan bli utgitt før en fjerning «av inkonsekvens» i banken informasjon: «Men dette problemet er nå rettet,» sa han.

Lederen fra Miljøverndepartementet, Gilka Forest, sier at det heter i rapporten og er annmmodet om det «essensielle» for å  kunne ivareta sikkerheten for arbeidet og unngå en sløsing med offentlige penger. «Påtalemyndigheten hevder at rehabiliteringsarbeidet er utført med et «haster» stempel, men ikke forankret i teknisk ekspertise i stand til å sikre noen reell holdbarhet,» sa han.

«Problemet er at mens byens egne teknikere innrømme nødvendigheten av rapporten, er justisministeren fra kommunen inne på en kurs for å forsinke ansettelse av en ekspert» observert Gilka Forest. Ansettelse av en sakkyndige oppnevnt av retten vil koste hele R $ 118 000 for den kommunale kassa..

Gilka påkaller også oppmerksomheten til behovet for å få en detaljert studie av den totale kystnære dynamikk, med en minimum varighet på 360 dager, for å kunne dra oppe et prosjekt med langsiktige løsningerog i stand til å hindre at havet på nytt, igjen ødelegger strandpromenaden langs Ponta Negra pga erosjon. Da er vi jo like langt?

Mens dette juridiske uføret fortsetter i sin bane, fortsetter City Department of Public Works og infrastruktur med den detaljerte utformingen av arbeidet.  «Vi vil ferdigstille prosjektet klart for utøvende arbeid til neste fredag og i neste uke skal vi skal sondere terrenget og ansette arbeids-selskaper» sa Caio Pascoal, nestleder ved Conservation Semopi. Pascoal sikrer at arbeidet at «arbeidet ikke vil begynne før det foreligger en rettslig kjennelse for vår del,» avslutter han.

Så, føre denne kompliserte juridiske kabalen går opp, så surrer cocktailen videre, mens arbeidslaget sitter på spadene og tvinner tommeltotter og venter på det endelige OK  fra de ansvarlige på kommunalt og føderalt hold, med å frigi den første 1 million reals og kan virkelig starte på arbeidet på Ponta Negra – som for tiden ser ut som en slagmark, se bildet.

                                                                          (Copyright Tribuna do Norte)