Arkiv

Store trafikk-endringer på gang i Zone-Syd.

Arbeidet på Roberto Freire vil endre trafikken i sør.

 

Arbeidene med å utvide og restrukturere avenyen  Avenida Engenheiro Roberto Freire, vil begynne med en serie av tiltak for å endre kjøremønsteret på 14 veier i distriktene i Ponta Negra og Capim Macio. En strekning på ca 18 km vil bli gjenstand for et omfattene arbeid med resurfacing, skilting og installasjon av trafikklys, som vil koste R 6,9 millioner og R $ 220 øremerket for arbeidet. Fortsatt er ingen startdato satt for prosjektet som ble presentert under den offentlige høringen holdt av staten Infrastructure (SIN) i auditoriet Emater.

Aldair Dantas sier atAvenida Roberto Freire med Ayrton Senna, nær Viaduct Ponta Negra er ett av punktene man kan vente  langsom trafikk mot Natal.

 

«Det hele kan begynne uten noen intervensjon behøver gjøres for trafikken» sier ingeniøren som er ansvarlig for prosjektet Rafael Mendes. Gatene vil være tilstrekkelig til å motta den endrede strømmen av biler på avenyen. SIN har ingen prediksjon for starten av arbeidet. Etter høringen har instituttet nå 30 dager på seg til å motta forslag og deretter bare publisere budgivning av prosjektet. «Først etter at budgivning, entreprenørselskap og alle nødvendige tillatelser til å gjennomføre prosjektet er i orden, så vil vi dra igang selve arbeidet.

Restruktureringen av alléen, budsjettert til R $ 221,700,000, er en del av pakken av tiltak rundt veien med utsikt over mot arenaen Nye Dunas og 2014-VM.  I utgangspunktet så anslår regjeringen i RN en periode på 22 måneder på å fullføre prosjektet, som ser for seg dobling av antall kjøre-filer, langs den eksklusive buss korridoren, bygging av tre tunneler og en ny sykkelsti.

Miljøorganisasjonene er kritiske til deler av prosjektet og har nå som tidligere nevnt 30 dager på seg til å fremføre og dokumentere sine protester.

KOMMISJONEN

Ifølge sekretær Katia Pinto, er studiet blir utført av et tverrfaglig komité av eksperter dannet av UFRN, under koordinering av professor Aldo Aloisio da Silva Dantas ved Institutt for geografi. Frist for uttalelse er her er opp til 60 dager – beroende av protestens art.

Endel miljødefinisjoer vil nå også bli løftet opp på bordet og diskutert og da særlig området Parque das Dunas   som innehar en særdeles sterk beskyttelses klausul utstedt av fedreale myndigheter for å for alltid å kunne bevare de siste rester av en særegen jungeltype (Dunas) også kalt for lavtvoksende Atlanterhavs-jungel.