Arkiv

Mangel på regn gir truende utsikter i Brasil.

Mangel på regn truer tidlige korn avlinger.

 

Trusselen om en mulig forsinkelse i planting av korn i USA, blir nå også  identifisert som en mulighet for at landbruksproduksjon i Brasil kan komme til å erobret en større andel av verdensmarkedet som nå skremmer brasilianske produsenter. Frykten om mangel på regn har nå blitt sørgelig  bekreftet i de produserende regioner av landet og med det, en ny definisjonen av kalenderen for planting og høsting av de viktigste jordbruks varene.

Ana Silva sier at  mais er en av produktene som kan bli  påvirket i landet, ifølge ekspertene.

I den siste bulletin utgitt av Mato Grosso Institute of Agricultural Economics (IMEA), understreket forskerne at den største bekymringen for produsentene, gjelder regn prognoser for de neste dagene. De meteorologiske data er ikke særlig optimistiske i så måte. Kvartalsvise prognoser fra Statens institutt for romforskning (INPE), mener at  frekvensen av regn først bare kan skje i andre halvdel av oktober. Likevel, klima og vær kartene viser at regnet vil bli konsentrert i sør, der med over gjennomsnittet forekomst og i tilfelle av den nordlige regionen, så forventer man under forventningene. Begge situasjoner kan bety store problemer for produsentene. (er det ikke det ene så er det det andre?)

«Produsentene må holde oppmerksomheten fokusert i de kommende månedene mot en mulig etablering av værfenomenet El Niño. ‘Som vil bli avgjørende for landbruket, særlig i sør. Det som kan skje, er El Niño «bosetter» seg i Stillehavet  i september og oktober og virkningen av dette fenomenet tar litt tid på å vise seg. Årsak er at mot slutten av året så er det vanligvis mer regn i sør og mindre i nord i Brasil. I de sentrale delene så har det ikke værfenomenet så stor innvirkning,» forklarte Esther R. Ito, en meteorolog ved senter for værvarsling og klimastudier (Cptec), knyttet til INPE.

 

Forsinkelsen av regn kan påvirke soyabønner og mais i Mato Grosso. Beregningene av association of mais og soyabønner Produsenter av Mato Grosso (Aprosoja) viser at den gjennomsnittlige produktiviteten i staten har holdt seg rundt 50 poser per hektar, noe som skjedde sist sesong (2011/2012), når statens produksjon nådde 21.300.000 tonn korn. Forventningen var at for 2012/2013 høsten, ville  nå 51 poser per hektar, hovedsakelig på grunn av økningen i området som er beplantet. Men bekreftelse på denne spådommen er avhengig av usikre faktorer utenfor tilgjengeligheten for jordbruket og produsenter. Klimatiske forhold og teknologi vil være sentrale forhold i denne forbindelsen.

«Inntil nå, er utsiktene ikke bra. Regnet har vist seg  bare i Rio Grande do Sul,» sa Alysson Paulinelli, president i den brasilianske Association of Produsenter av Corn (Abramilho). Produsenten la til at sektoren forventet mere intens regn senere i den neste måneden. Han erkjente en stor bekymring om forsinkelser i korn avlinger, som fortsatt gjenspeiles i resultatene av innhøstingen for andre sesong mais høst (mais plantet i midten av mars, etter høsting avlingen kan man tidligst estimere  viktige resultater av den nasjonal produksjonen.

De store tørkeskadene i USA, vil få store konsekvenser for prisene på mat korn på verdensmarkedet og når også Brasil øyner samme typer av skader, så vil dette utvilsomt booste opp prisen på matkornet her i landet også. Dette vil få store konsekvenser for mat tilførselen til de aller fattigste i Brasil og de er fremdeles mange, selv om situasjonen har bedret seg vesentlig de siste årene.

Vi får bare krysse fingrene og håpe på det beste, slik at vi ikke får en mat smell i Brasil, nå som VM 2014 nærmer seg med stormskritt? Det har landet såvisst ikke fortjent!