Arkiv

Graverene stopper jobben på kirkegårdene.

Graverene stopper aktiviteter pga manglende betaling.
Det må stå særdeles dårlig til med økonomien i kommune kassen for tiden.

De graverene som leverer tjenester til kirkegårder i Natal-markedet, er lammet pga manglende betaling. De overlever nå på tips som de mottar fra slektninger som trenger å begrave sine døde. Lønningene er forsinket i nesten tre måneder fordi lønnsforslaget ikke passererte  budsjettet for de utkontrakterte selskapene som er  ansvarlig for at man kommer i vigslet jord til slutt.

Problemet er reflektert hos  dem som trenger tjenestene som tilbys av professjonelle gravere og assistenter. I går ettermiddag (17), var det tre kropper  som ventet på å bli gravlagt på kirkegården  Cemitério Bom Pastor 1,  en av de største i hovedstaden. Mens ett legeme ble begravet, ventet familien til de to andre fremdeles på at noen skulle grave en grav for dem.

Ifølge en tjenestemann som vil være annonym, blir nå begravelser bare utført hvis graverene får utbetalt lønn fra noen, familier eller andre. Tariffen for tiden er R 30,- reals pr. grav.  «Etter mye overtalelse kan de bli enige om å utføre gravearbeidet. Uten denne ordningen så vil ikke noen komme i jorden og bli begravet og dette er et stort problem i en varm by som Natal.

Tre andre gravere som er «free-lance» driver ennå å graver på dags-kontrakter med betaling/tips fra de aktuelle familiene. De har ikke fått utbetalt lønn fra kommunen på fem måneder. Dette er en stor skam for kommunen som liksom skal stå til tjeneste for folket i hovedstaden?.

En av graverene som er 52 år gammel, forteller om vanskelige tider med lite mat og at de ligger etter med betaling av husleie, strøm, vann etc. Alt på grunn av kommunens sendrektighet.

Kommunen har lovet å rydde opp i saken – som så ofte mange ganger før – men det må nok gå så langt at federale myndigheter løfter en finger og truer med riset bak speilet – som vanlig.