Arkiv

Skoleskyss ordningen utvides.

Regjeringen øker skoleskyssen.

Mer enn 30 skole-minibuss innkjøpt av staten og regjeringen er parkert i gårdsplassen til Administrative Center  i Natal. Bussene  vil bli levert til en rekke byer i RN, men det må først gjøres klart vedrørende  vilkårene for bruken av disse.

Flere byer avventer nå å få tilsendet dokumentasjonen som vil kunne frigjøre bussene til skoleskyss. Bussene er spesial laget for skyss av skole barn og er ekstra sterke i karosseriet for å gi barna max beskyttelse i tilfelle uhell/ulykker.

Ifølge en talsperson for staten Department of Education, er dokumentene blir sluttført, men på grunn av valgperioden,  så kan kjøretøyene bare bli utlevert etter kommunevalget. (byråkratiet herjer)

Bussen for skoleskyss ble kjøpt med midler i fra staten og avtale med Ministry of Education. Kommunene står selv for forsikring, vedlikehold, drivstoff  levering og betaling av sjåføren for skolebussen.

Tilskudd til disse utgiftene for kommunale ledere mottas gjennom  støtte fra statens Program for skoleskyss (PETERN), ca $ 2.00 / dag for studenter, og National School Transport (Penate), noe omkring R 0.60 $ / dag per elev.

Ytterligere 80 busser, også beregnet for skoleskyss, venter overlevert senere og også  disse står på  parkeringsplassen og avventer vinneren av budet og lisens/skliter fra DMV INMETRO samt inspeksjon før de leveres ut til bruk i staten.

Ifølge en talsmann for Department of Education, vil regjeringen få ytterligere 30 busser dette utgjør til sammen 146 nye kjøretøyer til formålet kjøpt i dette semesteret.

I mars 2012, hadde delstatsmyndighetene allerede avgjort levering av 120 nye busser, hvorav 100 ble overtatt med egne midler i staten og 20 av Kunnskapsdepartementet. Busser fordelt i første halvår har transportert mer enn tretti tusen studenter fra delstaten under offentlig utdanning. Med den nye flåten,  så får statlige skoler totalt 266 nye busser ervervet bare i 2012 som er garanterte ressurser til å kjøpe bussene, i størrelsesorden R $ 28,479,200.00. Bussene  ble innkjøpt gjennom det elektroniske handelssystemet av Kunnskapsdepartementet.

KJØRETØY

Nesten 50 biler Sandero, fra Renaoult, til team som skal brukes  av sivilt politi står  også å venter på DMV lisens-skilter. Sjefen for den militære politiet, oberst Francisco Araujo, sa noen biler ved PM venter også på at DMV papirarbeid som skal plassere nye biler i drift for dem ute i gata. Mye av byråkratiet med å få utlevert nye kjøretøyer er nå fjernet og det gjør at det er raskere å få levert nytt utsyr, sier han til media.