Arkiv

Forbudet mot bruk av strandpromenaden opprettholdes.

 

Justisdep. beholder forbudet mot bruk av strandpromenaden.

Rettskjennelse regissert av byen Natal i  Stat-Domstolen, som ber om at «suspensjon og reform» av vedtaket som bestemmer en isolering av deler den skadede strandpromenaden på Ponta Negra, ble avvist av dommer Pacheco kalt Shulamite. Loven som ble vedtatt av en dommer opprettholdt den tidligere dommen utstedt av dommer Otto Bismark, ved den tredje Civil Court of Natal, noe som førte til forbudet mot bruk av den skadede strandpromenaden den 7. juli. På den tiden beordret dommeren også utnevnelsen av eksperter for å utarbeide en uttalelse som ville tjene til å subsidiere og å planlegge krise arbeider for å gjenopprette strandpromenaden

Emanuel Amaral Parte sier at ressurser for gjenoppbyggingen av strandpromenaden i Ponta Negra er allerede disponívele.

Dommen gjør at byen Natal nå prøver å få «suspendert» loven og å etablerer ytterligere midler som skal brukes til isolering og beskyttelse for arbeiderene fra Rådhuset, med mål om å øke sikkerheten i arbeidssonen. Det ble da også bestemt å ansette teknikere for å forberede en ekspert rapport om dynamikken i kyst-og marine erosjon for så å finne en langsiktig løsning på problemet med den mest berømte stranden i byen.

«Situasjonen har forandret seg siden saken ble overført til den føderale domstolen,» sa promotor for miljø Gilka Forest. Han forklarte at tidligere vedtak, nå ligger til hinder for en hurtig igangsetting av arbeidene med strandpromenaden og bad instendig domstolen om å oppheve dette vedtaket som nå står i veien for en rask overgang til arbeidsfasen.

Til tross for det nasjonale sekretariatet for Sivilforsvaret har anerkjent resolusjon av en offentlig katastrofe på Ponta Negra og har gitt ut 25% av de R $ 4,000,000 som er nødvendig for å gjenopprette strandpromenaden, har ingen jobb overhode ennå blitt gjort. Den utøvende prosjektledelsen som sammensatt av Institutt for Works og infrastruktur, mangler fremdeles en sakkyndig uttalelse gitt av Justis.dep. og er en detaljert fase/plan og forventes å hjelpe til med å starte arbeidet senere denne måneden «hvis det ikke skulle dukke opp noen nye hinder,» sier Caio Pascoal, nestleder for Conservation Semopi.

Prosjektleder for gjenoppbyggingen sier i en uttalelse til media, at man er fullt kapable til å påbegynne arbeidet mens man venter på at den endelige områdeplanen for hele kystområdet rundt Natal blir ferdig?

Likevel så er det mang som begynner å få kalde føtter, til tross for at man er nære ekvator og påpeker at de første sommergjestene ikke er så veldig langt unna og likevel er ingenting blitt gjort med denne populære stranden og strandpromenaden der?

Kanskje på tide å få ut fingeren snart!