Arkiv

Middelklassen øker i størrelse i Brasil.

Middelklassen er nå på mer enn 100 millioner brasilianere.

I løpet av de siste ti årene, har hele 37 millioner brasilianere rykket ut av fattigdom og blir nå e klassifisert som middelklasse. I dag lever denne befolkningen på en inntekt per innbygger på mellom US $ 291 og US $ 1019 per måned og utgjør 53% av brasilianere, eller ca. 104 millioner mennesker. Undersøkelsen av data om  » Middelklassens stemme»», utarbeidet av sekretariatet for Strategic Affairs (SAE) gjennom formannskapet, viser at denne populasjonen sin inntekt vil bevege seg ytterligere oppover i 2012 med nesten  R $ 1 milliard – et beløp som, hvis det var et land, ville utgjøre den 18. rikeste i verden, rett under Argentina og Tyrkia og over Nederland. En liten del av brasilianere på 6%, steg også fra middelklassen til overklassen i samme periode.

«Forventninge vi har er at denne veksten er bærekraftig og vil bare fortsette gjennom arbeid og dyktig ledelse, sier økonomen Ricardo Paes de Barros, sekretær for strategisk SAE. Anslaget er at hvis denne veksten fortsetter i samme takten, så vil i år  2022 den brasilianske middelklassen bestå av 57% av befolkningen.

Paes de Barros krediterer at fremme av denne befolkningens store reduksjonen i inntektsulikhet som skjedde i Brasil siden 2002, kan tilskrives bedre skolegang og god tilgang til arbeidsplasser. Mesteparten av befolkningen er nå inne i middelklassen har et gjennomsnitt på åtte års studier/skolegang, noe som er en stor fremgang på bare noen få år.

Omtrent 80% av nye medlemmer av den brasilianske middelklassen er fargede. I løpet av det siste tiåret, har middelklassen vokst med 38% og dekker nå 53% av befolkningen, noe som i øyeblikket betyr 104 millioner brasilianere, sier forskeren. «Et kjennetegn ved middelklassen er at gruppene som kom var de som var mindre godt representert. Nå er middelklassen mye mer heterogen enn den var for ti år siden.

Med andre ord så er den jevne borgeren av Brasil inne i en fin oppgradering av sine liv og inntekter – selv om det fremdeles er veldig mange som er «lut-fattige».