Arkiv

Halvparten av trafikkbøtene gjelder råkjøring.

Halvparten av alle trafikkbøter gjelder for fartsovertredelser.

 

The National Traffic Week 2012 kjører en forebyggende trafikk kampanje under temaet; «Ikke overstig hastigheten og bevar livet.»  Ifølge Barbosa, som er veileder og utdannings koordinator for Transit DMV-RN, som er utviklet til møtet neste tirsdag, hvor hele staten og hvor befolkningen/bilførerene vil bli opplyst om prosedyrer som opplyser om  viktigheten av defensiv kjøring  og at man må  respektere fartsgrensene etablert ved lov.

Hastighets  tema er enestående i en nasjonal ukes kampanje , hvor hovedfokus er fokusert på ungdom mellom 18 og 25 år, da disse regnes som den mest sårbare og mest utsatte gruppen med risiko for trafikkulykker. Ifølge en talsperson for sykehuset Monsignor Walfredo Gurgel i 2012, så ble 4.691 personer innlagt på sykehus pga en motorsykkelulykke  inntil august i fjor. Også registrert ble 993 fotgjengerulykker og innspill fra nesten 500 ofre for bilulykker på statistikken.

En av de viktigste grunnene er fartsovertredelse i trafikken, som hemmer refleksene til sjåføren når du prøver å unngå et hull i veibanen og til å redusere hastigheten i tide. Ifølge bransjen datatrafikken fra Municipal Urban Mobility (Semob), så kjører 20% av trafikkkantene over tillatt hastighet. Dette vises tydelig i topp tre i rangeringen av de fleste bøter utstedt av sekretariatet. Totalt pluss de to typer andre lovbrudd, viser resultatet av antall bøter utstedt er > 31.591.000 totalt tilsvarende 51% av utstedelsen fra 1 januar til 1 september i år.

Radarer på topp er ved ved slutten på nedstigningen fra broen Ponte Newton,  Navarro Avenue og Bernardo Vieira, i nærheten av Avenue Jaguarari. «Vi må vurdere viktigheten av denne kampanjen som meget stor. Gjennom året har vi forsterket vår tidsplan, men denne uken vi gjør en ekstra større innsats for å varsle samfunnet om viktigheten av en god oppførsel i trafikken og å spare liv,» sa Barbosa.

På føderale motorveier, var bøtene utstedt fra januar 2011 til første halvdel av september 2012 hele 15.535. «Radar-Utstyret registrerte egentlig et mye større antall, men kapasiteten strekker ikke til for å kunne ta alle overskriderene. Men det er et store mørketall og dette  kan unngås med en god/bedre opplæring,» mener han. The National Traffic  angir at boten for fartsovertredelse varierer fra R $ 127,69 til R $ 574,62, avhengig av forholdene der overtredelsen fant sted  og nivået på registrert  fart.

DMV gir veiledning i skolen

Innenfor de offentlige holdningskampanjer for forebygging av ulykker, er programmene til National Traffic Week omfattet til også å gjelde arbeidved utdanning i de offentlige skolene i staten. I Natal, ble de statlige skoler og Ary Parreiras Graciliano Lordão valgt å motta kits Viva o Transito, som vil bli arrangert i skoler og bibliotek. Dette vil være en del av innholdet undervist i klasserommet for studenter på elementære skoler.

Ifølge Ligia Fagundes, subcoordenadora utdanning i transitt fra DMV-RN, er arbeidet spesiellt rettet mot barn og er viktige fordi de er «booming» i antall. «Mange skoler har allerede startet denne jobben. Men investeringer er viktig fordi de først deltar bare passivt innen transitt og til slutt så skal de først delta på en aktiv måte,» forklarte han.

Opp-Læring til å ikke bruke mobiltelefon mens du kjører, bruke bilbelte og å respektere trafikkreglene bedre, anses som viktige faktorer for å bygge en bedre transitt for fremtiden og dermed spare mange liv.