Arkiv

Arbeidet med «Barnas by» er ferdig til start igjen etter 10 måneder.

Arbeidet med renoveringen av «Barnes by» er nå endelig klar til start etter 10 måneder med «hvile».

 

I dag (1) skjer offisiell åpning av innsending av nye forslag til å fortsette restaureringen av «Barnas by» i Natal. I Aug 29, 2012 ble det publisert i Official State Gazette en invitasjonen til å gi bud på forordningen for bedrifter som ønsker å konkurrere om gjenopprettingen av denne parken, som ble gjort tilgjengelig i departementet for infrastruktur (SIN). Arrangementet vil finne sted kl. 0900 på kontoret til  Permanent Koordinering Budgivning i sekretariatet i bygningen.

Arbeidene er beregnet å koste R $ 4 millioner, som tilsvarer balansen på kontrakt for å fortsette arbeidene som nå er på stedet hvil og er 50% ferdig. Fristen for levering er 300 dager.

Emanuel Amaral sin Barne By, ble stengt for oppussing fra 2008, og siden da har oppussngen gjennomgått en fase av ubesluttsomhet og treghet som kjennetegner dette prosjektet, men dette ble som ventet plutselig endret i 2012 da dette jo  er et valg-år må vite. Utenom valgårene i Natal så er det vanligvis svært lite som blir gjort av de offentlige myndighetene – det vet befolkningen i Natal – alt om!

Med sine 25 000 m² har Barne byen til nå blitt halveis restaurert og vil få en ny bygning for den administrative delen med kontor, School of Arts (kunst) , mini auditorium for 100 personer, leke-plass for barn, joggeløype, treningsstudio utendørs , sikkerhets tårn, kiosker, nye bad, barnas bibliotek, restaurant, amfiteater, teknologi sentrum, restaurering av museumsbygningen og kirken. I tillegg til disse arbeider, så vil også  lagunen (dammen) gjennomgå en mudringsprosess og for ettertiden bli omgitt av bedre sikkerhet omkring denne.

Prosjektet får nå også en stor lekeplass, bedre generell belysning, landskapsforming og ornamenting for den visuelle delen av parken – restaurering av fortau og vegger, rundt hele omkretsen av Barne Byen i Natal.

Arbeid

I en artikkel publisert den 12. september, Sergio Wiclife, forteller ingeniør og koordinator for arbeidene, José Augusto Foundation at selskapet var i forkant med arbeidsplanen og har til nå 50% av arbeidene ferdige i prosjektet. «Med de nye budene, vil vi minst få ytterligere 30 dager til å gjennomføre og planlegge nye strategier i arbeidet, sier han. Planen til  guvernøren er at arbeidet skal ta til igjen i år, men dette er noe vi ikke kan garantere,» sa han. FJA prosjekt var budsjettert på hele R 7,2 millioner, med midler garantert av den føderale staten/regjeringen.

Barnebyen ble midlertidig nedlagt i 2008 og har siden da passerer gjennom mange øyeblikk av ubesluttsomhet og forsinkelser. Byggefirmaet M & K startet som startet arbeidet med reformen, utvidelsen, tilpasningen, restaurering og bygging av nye anlegg i desember 2009 og ble stoppet to ganger for ikke å ha overholdt forespørsler og meldinger fra statens Department of Infraestrtura (SIN). Gyldigheten av kontrakten for håndheving og som ble undertegnet av forrige regjeringen ble avsluttet i mai i år.

Rekreasjonsområdet er stengt siden 2008.

Problemer med Barne Byen i Natal,  begynte allerede i 2007, da statsadvokaten anbefalte en nedleggelse av parken, bla på grunn av en mangel på beskyttende gjerde for barna rundt dammen. I 2008 er plassen stengt etter en periode med kraftig regnvær som tvang igjennom endel reparasjoner. I desember 2009, gikk anbudet for arbeidene som var definerert til M & K som ble selskapet som er ansvarlig for reformen. Forprosjektet, budsjettert til R 8,5 millioner og forventes å bli realisert innen 10 måneder, inkluderte bla. mudring av lagunen, utvidelse av sirkus, teater og lekeplassen. På den tiden har FJA uttalt at plassen ville bli ferdigstillt allerede før ferdigstillelse når alle inngrepene hadde blitt  gjort.

FJA bekreftet i juli 2010, at planen var nå å gjenåpne stedet/arbeidet i  oktober 2010. På den tiden, garantert en avtale inngått med Petrobras R $ 2 millioner for kjøp av utstyr og leker. I september er etterslepet av arbeidet så stort, at arbeidet får en ny frist  for ferdigstillelse annonsert av regjeringen: nå til desember samme år. Regntiden var årsaken til forsinkelsene, men bare rene arbeid hadde blitt stanset pga dette.

I oktober 2010, forble City of Children lukket helt ned, med bare en gartner og en vekter på stedet. Arbeidene er så gjenopptatt i april 2011 etter 10 måneder med nedetid. Regjeringen kunngjør at den første fasen skal være ferdig i oktober 2011. I august er ny frist for gjenåpning annonsert: til desember 2011. I oktober så utløser statsadvokaten en sivil/offentlig høring for å sikre at arbeidene utføres i tråd med intensjonene i avtalene som er inngått vedrørende barneparken.

Nå holder alle i Natal tommelene for at dette flotte prosjektet vil gå videre og som vil kunne tilføre hovedstaden flere fjær i hatten til gagn og til bruk for alle barn i byen vår. Man skal ikke glemme at det er hos barna som fremtiden vår ligger – tross alt ?