Arkiv

Infeksjoner er et gjennomgående problem ved sykehusene i Natal.

Infeksjons-faren er stor på sykehusene.

Å vaske hender, foruten å være utstyrt med sunne vaner, kan det være et avgjørende skritt for å angi lengden på oppholdet til en pasient på sykehuset. Ifølge koordinator for helseovervåking i Natal  (COVISA), er de fleste tilfeller av infeksjoner relatert til Helse og Omsorg tjenesten og fagfolkene der.

Alex Fernandes Atualmente, ved Kommisjonen for sykehusets smittevern av Deoclécio Marques er dannet av 11 fagfolk. I de siste månedene, problemene acumularamAtualmente, er Kommisjonen av sykehuset smittevern Deoclécio Marques dannet av 11 fagfolk. og i de siste månedene har problemene ballet på seg.

Umiddelbart bør man forstå at; Det er ikke mulig å drive et sykehus med en rate av null infeksjoner. Det er likevel om å gjøre at denne indeksen ikke utvikle seg til nivåer av bekymring og dette er oppgaven til komite for  Hospital Infection Control (CCIHs). I Nnatal  i år alene, ble minst fire sykehus straffet av COVISA, for at de  ikke passet bedre på å følge de rutinene som er lovpålagt. Straffen ble påvist i enkelt-sektorer  som vaskeri, ernæring sektor eller x-ray rom. (røntgen)

Det er registrert et særdeles tilfelle som gjelder en bygning med store sopp og råteskader pga store vannlekasjer. Så med henvisning fra Health Unit Guarita i nabolaget Alecrim, ble et mottak stengt tidligere denne måneden. Grunnen var mangel på vedlikehold av bygningen som har lekkasjer. ( derfor mugg, mus og kakerlakker). Forbudet opprettholdes inntil forbedringer er gjort i strukturen i anlegget og i dette tilfellet valgte de ansatte selv å avbryte arbeidet i bygningen da det var umulig å arbeide på stedet. Ifølge lokalbefolkningen, hadde mange av de ansatte/pasienter,  allergisk prosesser i perioden som de oppholdt seg ved enheten.

Helsevern myndighetene skjerper stadig kontrollene sine og dette gjelder ikke bare sykehusene, men frisørsalonger og andre berifter som arbeider nært med sine kunder for å hindre at smittsomme sykdommer kan få fritt spillerom i befolkningen i hovedstaden.

Alle som besøker en pasient på sykehuset eller følger med pasienten kan også hjelpe til med enkle prosedyrer. Før du går inn, og etter besøket, må du vaske hendene. Sengetøy bør være grundig sterilisert alle interne rutiner bør følges til punkt og prikke – dette gjelder også de besøkende og ting (f.eks. matvarer) som de bringer inn i sykehuset. Når disse reglene ikke alltid er blitt tid fulgt, så forårsaker dette en spredning av bakterier, sier Ana Barreto.

Helsemyndighetene følger problemet med sykehus-infeksjoner meget nøye og er alltid på alerten når det gjelder utbrudd av typiske sykdommer i disse miljøene. Et av de store problemene og som også vi «gringos» burde merke oss, er at her nede på tropene så eksisterer det mange flere typer bakterier og virus fritt ute i omgivelsene som omgir oss og derfor så får hånd-hygiene en helt annen dimensjon enn hjemme i det kalde nord;

Vask hendene ofte og alltid når du har vært i nærkontakt med dørhåndtak, heiseknapper, handlevogner, håndtak i taxier/busser, toalettbesøk på restauranter, håndhilsing etc. Husk: Du kan aldri vaske hendene for ofte her på tropene!