Arkiv

Politiet melder om rundt 100 div. anmeldelser anngående valget.

Sekretariatet for offentlig sikkerhet rapporterer om ca. 100 arrestasjoner i Rio Grande do Norte under valget og mesteparten av kriminaliteten utgjøres  av ulovlige valgdagsmålinger. Ifølge balansen av Sesed frem til kl.16.30, ble 45 personer arrestert for å gjøre valgdagsmålinger, mens 20 personer ble arrestert for å ha uregelmessig transport til og fra diverse valglokaler.

Andre valgkommisjoner med forbrytelser ble også registrert, som sammenstimlinger av folkemengder av mennesker, fysiske angrep på valg-urner og å ta bilder av urnen ved stemmegivningen. Også andre arrestasjoner har skjedd ved farlig rå-kjøring, alkoholforbruk, drukkenskap, drapsforsøk, ulovlig besittelse av et våpen og forakt for politiet og offentlige myndigheter.

Under valg i Brasil så er toleransen til politiet/myndigheter ekstra liten og man ønsker fullstendig ro og lovlydighet på gater og torg, for ingen velgere skal være redde for å bevege seg ute i det offentlige rom på denne dagen.

Valgdagen holdes omtrent hellig i dette landet.