Arkiv

Problemer med digital-valg i RN.

De kommunene (14) som er valgt ut som prøve-kommuner når det gjelder å stemme ved hjelp av fingeravtrykket på høyre tommelfinger, melder om tekniske problemer under slike metoder. Myndighetene medgir at de hadde ventet seg noen problemer og at det nok vil nå gå en tre-fire valg til, før man får «kjørt inn» systemet og at velgerene må bli litt mere varme i trøya vedrørende denne fremmede måten å stemme på.

Disse kommunene melder om mye «frem og tilbake» for at velgerene til slutt fikk registrert sine stemmer, men ingen måtte forlate lokalet med uforrettet sak, understreker valgstyret i disse 14 kommunene. Alle fikk avgitt sin stemme til slutt – høyre tommelfinger eller ikke.