Arkiv

Justis.dep. blokkerer midler til saneringsarbeid i Capim Macio.

 

Justis.dep. re-blokker midler til sanitærarbei i Capim Macio.

Dommer i første Federal RN, Magnus Augusto Costa Delgado, utferdiget en re-blokade av R $ 7,249,144.70 på en konto i Natal, for å sikre at gjennomføring av dreneringen i Capim Macioblir gjennomført der i  Environmental Protection Zone. Den kommunale sekretær for verker og infrastruktur, Tereza Cristina Vieira, sier at blokkeringen må oppheves for at arbeidet kan bli gjenopptatt i neste uke.

Ifølge sekretær, så vil selskapet som er ansvarlig for bygging – rapportere om gjenopptakelse av tjenester/arbeid i Capim Macio.  «Uavhengig av rettens avgjørelse, så vil nå disse arbeidene bli gjenopptatt.

Flere deler av det store prosjektet i Capim Macio, er ennå ikke ferdig bygget og det er flaut av byen med alle disse forsinkelsene og stoppen i dette arbeidet sier ansvarlige for prosjektet og arbeidene på stedet.

«Alle arbeidene som skal utføres i Capim Macio har gyldige lisenser fra Idema (miljø dep.) Og det er verdt å huske at disse arbeidene ikke vil føre til negative konsekvenser for arbeidet på Av. Roberto Freire», sa sekretæren.

Dette byråkratiet som her oppvises, er så inderlig normalt for alt som skal oppføres av offentlig infrastruktur i Natal. Det skal omtrent drøv-tygges før prosjektene når sin endelige avsluttning – om de noensinne blir det da?

Og vi – gremmes!