Arkiv

Turistsektoren står for 3,7% av BNP.

Turisme sektoren står allerede for 3,7% av BNP i Brasil.

 

Reiselivsnæringen genererte R $ 103.7 milliarder i 2009 og økte sin andel i bruttonasjonalproduktet (BNP) til 3,7%, ifølge en studie av den brasilianske institutt for geografi og statistikk (IBGE) i samarbeid med Ministry of Tourism . Aktiviteten økte med 4,6% fra 2008 til 2009.

Ifølge IBGE, var de mest betydelige bidrag til økt deltakelse av turisme i økonomien mat tjenester, med R $ 38.8 milliarder, av rekreasjons-, kulturelle og sportslige aktiviteter, med R $ 18.6 milliarder, og transport veien, med R $ 18 milliarder. Sektorens andel i BNP steg fra 3,6% i 2003 til 3,7% i 2009.

Studien viser også at i 2009 står karakteristikk av turisme aktiviteter for betalte R $ 48.8 milliarder i lønn og annen godtgjørelse. Som tilsvarer 4,8% av total tjenestesektoren og 3,5% av den brasilianske økonomien. Mat, rekreasjon og veitransport står for den største andelen av lønn i virksomheter.

Aktivitetene som vurderes i studien er overnattings tjenester, mat tjenester, jernbane og t-bane transport, veitransport, lufttransport, sjøtransport tjenester tilknyttet transport av reisebyråer og turoperatører, utleie eiendom og rekreasjon, kulturelle og idrett.

Aktiviteter innen turistnæringen peker mot en meget gunstig utvikling innenfor denne sektoren i årene fremover, da Brasil har enorme uutnyttede områder som kan brukes til turisme – ikke minst på opplevelses-turisme. Landet kan bli en av de aller største innenfor turisme, på bare noen få år.