Arkiv

Den mentale helsen i Natal blir dårligere.

 

Mental sykdom vokser med 19% i Natal.

Arbeidsmarkedet er blitt et farlig arnested for sykdommer som depresjon og stress. I Rio Grande do Norte, fra januar til september i år, har National Social Security Institute (INSS) tildelt sykdoms-hjelp til 186 personer med en viss type psykisk lidelse. Høyest forekomst – 144 ansatte – er relatert til psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som skyldes bruk av flere legemidler og andre psykoaktive stoffer.

Alex Fernandes , ifølge psykiatere, sa at alle fagfolk kunne se et økende behov for periodisk overvåking for å identifisere en mulig mental lidelse blant folk.

Nyere data fra Ministry of Labor viser at visse typer sykdom gir bistand for tilfeller av at psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser økte 19,6% i første halvår 2011 sammenlignet med samme periode i 2010.

Enhver profesjonell er underlagt faren for å ha noen form for psykisk lidelse, men det er noen yrker som er mest utsatt. Ifølge klinisk psykiater, Fernando Portella, fagfolk som leger, servitører, sjafører, bankfolk, lærere og politi er blant de mest berørte.

«Vi lever i en veldig hektisk tempo -. Og vi var ikke forberedt på dette scenarioet som kjennetegnes av , mye stress og dette igjen kan ende opp som en utløser noen former for psykisk lidelse.»  Under streiken i bankene, så leder av fagforeningen, Marta Turra, også tendenser for at det høye antallet av fagfolk som er utestengte  på grunn av psykisk sykdom. Noen av dem, selv-angriper sitt eget liv.

«Antall lærere bort fra jobben i hele Brasil er svært stor Vanligvis etter det første tiåret av arbeidet, så begynner de å utvikle en form av mental  lidelse En av de vanligste er et  Burnout syndrom . (utbrenthet) En psykisk lidelse av depressive karakter, forvarslet av fysisk utmattelse mentalt og meget intens, «forklarer psykiater brasilianske Society of Psychiatry, Sandra Greenhalgh.

Den store arbeidsløsheten i RN og den daglige kampen for å overleve, setter sine alvorlige spor i hele befolkningen og frembringer farlige sykdomstendenser innen det mentale området. Man føler ikke at man strekker til lengre og man ikke klarer å forsørge familien sin. Mye av dette sporer over i kriminalitet og bruk av narkotiske stoffer. Den grå hverdagen inneholder snart ingen lyspunkter lenger og til slutt så orker man bare ikke lenger, når problemene tårner seg opp og alt blir bare håpløst å takle. Fremtiden ter seg som en mørk sky som det ikke er muligheter for å komme unna.

Press fra kolleger og humørsvingninger er de viktigste årsakene til stress, for vi mennesker har meget lett for å ape etter andre mennesker – flokkdyr som vi er – og når dette ikke lenger er mulig, så åpnes den mentale døren på gløtt og problemene begynner. Pengeproblemer oppfattes av mange som uoverkommelige, da presset fra familie, venner og kjente om hva man bør ha og ikke ha, setter igang en prosess i oss som til slutt gjør at stresset ikke kan takles på en normal måte lenger.