Arkiv

Dyr sikkerhet under fotball VM-2014.

Sikkerhetsplan for VM-2014 2014 World Cup gir utgifter på  1.17 milliarder reals. (BRL)

Sikkerhets planen for World Cup 2014 vil bli delt inn i 15 tematiske områder som til sammen vil koste den nette sum av  R $ 1.170 milliarder for den føderale regjeringen, hvorav tre fjerdedeler er for innkjøp av utstyr og resten til å finansiere selve systemet. Opprettelsen av komiteen som utarbeider planen ble vedtatt i det andre møtet mellom sekretærer Public Safety og statlig vert for arrangementet og Special sekretariatet for store arrangementer Security, ved Justisdepartementet.

Ny teknologi og sikkerhetsutstyr som skal brukes i 2014 World Cup og Confederations Cup i 2013 ble også inngående diskutert på møtet. Blant utstyret som skal integrere kommando og kontroll sentre (regional og mobil), vil fra luften gi aksess til et bildebehandlingsenheter (gjør fotografier fra et grunnplan for realisering av foto-kart, blant andre programmer) og også observasjons plattformer.

14 stk. kommandosentre/kontrollsentre vil bli utplassertvil bli utplassert, to nasjonale – med hovedkontor i Brasilia og Rio de Janeiro – og 12 i de ni hovedsteder som er verter for kampene. Disse sentrene vil bli sam-kjørte for å kunne gi støtte teknologisk og ved telekommunikasjon-integrering av politistyrker for World Cup.

Sentrene for kommando og kontroll vil være et av de legater som blir værende  i området for sikkerhet, når VM vil forlate landet og fortsatt tillater integrering av politiarbeid mellom stater etter VM turneringen. Den ekstraordinære sekretær i Security for store arrangementer, Valdinho Jacinto Caetano, sier dette etter møtet rettet mot detaljert virksomhet for byråer involvert i sikkerhet under WorldCup «, så blir det en total synergi mellom dem alle, sa han.

For at det skal skje, ifølge sekretæren, ble det besluttet at sikkerhetsutstyret vil bli kjøpt av sekretariatet under ekstraordinære bevilgninger og driften overført til USA. Han begrunner det på denne måten kan kostnaden bli mindre enn om kjøpene ble gjort separat av de statlige myndigheter til vertsbyene. Videre tar bare en gruppe vare på oppkjøpet og statene vil så sende teknikere for å overvåke/utføre dette arbeidet.

«Det vi ønsker er for at folk som forlater oss etter VM, legger igjen en arv i form av driften av en offentlig sikkerhet sektor. Nettopp det som da gjenstår er integrasjonen mellom statene direkte,» sa Caetano. Han siterte bl.a. alle de bankranene som har foregått i landet som et eksempel på at en integrasjon vil kunne gi mye bedre resultater i kampen mot kriminaliteten i Brasil.

Sekretæren for offentlig sikkerhet i Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, sa at statene har forstått «leksen» og er klare til å motta utstyret som vil bli gitt av den føderale regjeringen. Han mente at på møtet serveres det detaljer for ledelsen om VM-2014 sin sikkerhet og som vil lette virkningen for alle.»

Sekretæren for offentlig sikkerhet i Federal District,  Sandro Avelar sa at det vil bli gjort et kjøp på over  R 220 mill. reals til innkjøp av bl.a.  2.000 overvåkningskameraene og radioutstyr for politiarbeid i byene under World Cup.I tillegg bør det inngås av offentlige anbud for utstyr til 1.000 politifolk og 700 sivilt politi.

Stedene der kommando- sentre skal operere nasjonalt og lokalt er allerede valgt og GDF venter bare på at utstyret som skal innkjøpes av den føderale regjeringen skal bli levert, for å kunne bli montert på plass.