Arkiv

Flytrafikken internasjonalt faller i Brasil.

Brasilianske flyselskaper registrerer en nedgang i flytrafikken mot utlandet.

Statistikken utført av  Sector Oversikt og Studien, blir utført av National Union of Aeroviárias (Snea), som undersøker transport av passasjerer på internasjonale ruter i brasilianske selskaper i 2012.

Unionen bemerket en krymping på 2,65% i passasjer etterspørselen i august. Ifølge undersøkelsen har negative ytelse i den månedlige sammenligning blitt gjentatt helt siden begynnelsen av året.

I månedene mars, april og mai, viser indeksen negative tall: – 2,96% – 1,7% og – 2,72%, henholdsvis. Tilbake i juli, hadde indeksen en nedgang på 2,33%.

I et forsøk på å justere antall seter etter en  svak etterspørsel, har flyselskapene redusert tilførsel av seter med 3,77% i august og 2% fra januar til august.

Brasilianske selskaper står nå overfor de samme vanskeligheter i det internasjonale markedet på grunn av den europeiske krisen og den svake amerikanske økonomien. Turistindustrien registrerer med uro denne tendensen i internasjonal luftfart til/fra Brasil.