Arkiv

Trafikken rundt nye Dunas Stadion endres.

Trafikken rundt Arena das Dunas gjennomgår endringer.

Trafikken i nærheten av stadion Arena das Dunas gjennomgår endringer med start i dag. Den kommunale Urban Mobility (Semob) vil sette i verk endringer fra0600. Adkomsten til Romualdo Galvão Avenue for kjøretøy som reiser mot Prudente de Morais – BR101. Justeringen inkluderer et avbrudd av venstre fil for tilgang til Romualdo Galvão fra Lima e Silva, trafikklyset foran den gamle Machadao stadion. Med dette, går denne delen av trafikken ned fra 3 til 2 filer. Alternativer til Romualdo blitt selve Prudente de Morais eller Salgado Filho, pga arbeid på boulevard Miguel Castro. Endringen, som varer i opptil 20 timer, fungerer som en omkjøring for sirkulasjon av denne vei- strekningen.

Alex Fernandes Com får en endring for dem som kommer fra Salgado Filho Avenue mot Prudente de Morais og ønsker å ta avenue Romualdo Galvão, trenger ikke lenger trenger å stoppe på lys-signal. Denne tilgangen vil være åpen fra idag.

Ideen, sier assisterende sekretær for transport Haroldo Maia, er å analysere oppførselen til flyten av endringene med tanke på 2014 World Cup. Strekningen regnes som en av de verste flaskehalsene, med daglig tilstopping  i rundkjøringen på Largo Machadao Viaduct og langs Centennial Room. Ifølge data fra Semob, så passerer per dag i gjennomsnitt 54.601 kjøretøy som sirkulerer etter plasseringen. Valget/alternativet består mellom timene 0700 og 1900.

De partier av trafikk-strømningen er større langs Lima e Silva mot BR 101, med 18.098 kjøretøyer. I dette utdraget får avkastningen til venstre fil for å gå inn i Romualdo et gjennomsnitt på 4.315 biler i samme periode av dagen. Også i henhold til grafen laget av Semob for samme periode, så sirkulere Avenida Lima e Silva effektivere mot Prudente de Morais med henholdsvis 7.213 og 12616 biler som bruker høyre fil mot Romualdo Galvão. Flyten på boulevard Romualdo Galvão mot BR 101, til venstre fil når 10.801 biler, mens overgangen til retningen for å  komme til Prudente de Morais brukes av i gjennomsnitt 2.458 biler per dag.

Departmentet studerer etablering av en ny retur, under viadukten mot Romualdo Avenue for å få tilgang Galvão, med tilbaketrekkingen av fil til venstre,» sa Maia. Til dette etterspurte  DNIT muligheten til å få til en overgang her. ( overpass)

En annen endring er gitt til de som kommer i riktig kjørefelt mot Lima e Silva, som betyr Viaduct-Prudente de Moraes. Bilene her som kommer i høyre felt vil ha fri tilgang til Romualdo Avenue Galvão. Lysene vil bli slått av pga denne endringen. «Dette bør sikre mye større flyt,» sier assisterende sekretær.

For de som kjører på Romualdo Galvão mot Lima e Silva, så er det ingen endring i banen. Endringene bør heller ikke påvirke bussruten og transport alternativer.

Viaduct Baldo

Den sakkyndige rapporten som vil foranlede arbeidet som skal utføres på Viaduct Baldo, bør utstedes før 7. desember. Prognosen for gjennomføring av denne ferdigstillelse av tekniske undersøkelser ble gitt av utenriksminister for Kommunale anlegg og infrastruktur (Semopi) Tereza Cristina Pires Vieira. Avgjørelsen skal gjøres ved kontoret til professor og sivilingeniør José Pereira, forfatter av rapporten som ble utgitt i 2009, som dannet grunnlaget for statsadvokaten forespørsel om å kunne endre trafikk-nettet.

Kontrakten/rapporten  er prismessig anslått til R $ 40.000 og i tillegg påvise andre skader påført i utstyret, som skal indikere løsningene frem mot  byggestart , samt økonomisk budsjett og tidslinjer for utførelse av arbeidet. «Inntil vi har resultatet av kompetansen, blir det ingen løsning på dette problemet», sa sekretæren.