Arkiv

Dreneringsarbeidet i Capim Macio starter opp igjen.

Semopi gjenopptar dreneringene i Capim Macio.

Ryddingen foran gjenopptagelsen av dreneringsarbeidet i Capim Macio blir gjenopptatt på torsdag etter 22 måneder med nedetid og anslaget for at dette kommunale anlegg og infrastruktur skal bli ferdig i løpet av fire måneder. Arbeidet ble startet opp igjen etter at en føderal domstol avsa kjennelse den 2. oktober av dommer Magnus Augusto Costa Delgado, som kunngjorde at blokkeringen  av R  7.25 million reals oppheves  med hensyn til kommunens forpliktelse  for å sikre løpende service for befolkningen. Beslutningen gir også, i tilfelle av konflikt, rett til bruk av dagbøter i størrelsesorden; $ 500 for ordføreren Micarla de Sousa og sekretær Teresa Cristina Vieira Pires, leder av Semopi.

Utformingen av drenering distriktene i Capim Macio og Ponta Negra ble startet i 2007, og det første budsjettet var R 41 millioner – garantert av investeringsbanken Caixa Economica Federal. Av dette beløpet ble R $ 33 millioner utført (eller 70% av prosjektet), og de resterende $ 8 millioner i dagens verdier, hoppet opp til ca R $ 12,200,000 – en forskjell på bare over R $ 4 millioner vil være dekket med kommunale ressurser. «Vi manglet av hensynet til byen gjenstående  finansiering fra den føderale regjeringen, på noe rundt 15% av den totale verdien,» forklarte Caio Pascoal, assisterende sekretær for drift Semopi, valgte så å stoppe fremdriften av arbeidet i desember 2010.

Ifølge rettskjennelse, må arbeidet også omfatte asfaltering av de åtte gjenstående  grus-gatene i Capim Macio og gjøre forbedringer i bydelen på rengjøring og vedlikehold i de andre fem innsjøer/reservoir  som utgjør nedslagsfeltets dreneringssystem og gi innspill til programmet for miljø lisensiering av driftsplanen for anlegget.  (som sikrer sikkerheten i systemet til å fungere som overvanns buffer for gråvann.)

«Hvis alt går etter planen, hvis vi ikke mangler ressurser, er det teknisk mulig å fullføre dette arbeidet på fire måneder,» sa teknikeren Marco Maia og bemerker at installasjonen vil bli gjort senere for total-utslippsplanen. «Det er fortsatt ingen definitive prosjekt for denne utslippsproblematikken,» sa Maia. Dreneringssystemet i Capim Macio og Ponta Negra, vil i  utgangspunktet fungerer som seks innsjøer i nedslagsfeltet (RDS) og ha buffer-bassenger på slutten av nettverket som er en måte å sikre systemets sikkerhet og etter hvert pumper gråvannet til sjøen.

Lidelser i regnfulle dager.

Lederen Luiz Siqueira, 63, som bor siden ti år tilbake langs gaten Antonio Madruga, en av adressene som nå omfattes av gjenopptakelse av arbeidet i Capim Macio, sier at  man må  huske at avløpsrøret/gråvann og kloakk allerede eksisterer og er allerede lagt ned. «Enden på disse rørene kan ha blitt tettet under bakkenivået der, da det må ha kommet inn mye sand i løpet av denne tiden at arbeidene var stoppet,» sa han peker mot en grusvei som er kjent for å bli til en liten innsjø når det er mye regn og utgjør en pest og plage for befolkningen,klager han. Han ønsket velkommen gjenopptakelse av arbeidene. Utførelsen av det nye arbeidet blir gjort etter helt nye moderne metoder for å lage stabile og permanente og funksjonable gater i storbyer.

Befolkningen i området er temmelig frustrerte over det lange bruddet i arbeidet i Capim Macio. «Men å kreve inn eiendomsskatten – det har de ingen problemer med – tydeligvis?