Arkiv

Sykehus bråk i Natal.

Sykehus bråk i hovedstaden.

Dommer i sjette Circuit Court of Natal, Goes Ricardo Tinoco de, har fastslått at Natal og Unimed må oppfylle kontrakten med sykehus og sykehjemmet Casa de Saúde São Lucas  og hospitalet Promater, ved å benytte justeringene som foreslås av de samarbeidende under forhandlingene – til  ca 5%. Lagmannen innvilget en periode på 90 dager for å innlede justeringen av kontraktene.

Justeringen på 5% som er,  ikke tilstrekkelig til å dekke kostnadsøkningen ved sykehusene. Direktørene i institusjonene hevder at siden 2003, da kontrakten ble undertegnet har det vært store omstillinger.

«Vi håper å bevisstgjøre for Unimed at verdien for de 5% er svært langt fra ideelt. Utenforstående som ønsker å leve med ikke konstruktive justeringer, er skadelig for den økonomiske helsen til selskapet,» sier direktør for Promater, Guilherme Maia.

Flere sykehus i hovedstaden ønsker en dispensasjon fra de foreslåtte 5% og ønsker videre forhandlinger om et bedre resultat.

Alt tyder på at utviklingen innen helsetjenester i Natal, går i sine gamle spor og grøften blir stadig dypere og vondere å komme opp fra.