Arkiv

Nordøst trenger å investere R 25,8 milliarder.

Nordøst trenger å investere R $ 25.8 milliarder

The National Confederation of Industry (CNI) presenterte i dag resultatene av studien Competitive nordøst, og peker der på nødvendige arbeider for å forbedre regionens infrastruktur. Ifølge studien, bestilt av CNI rådgivning Macrologística Paulo, må Nordøst-regionen til å investere R $ 25.8 milliarder i utvidelse og modernisering av veier, jernbane, vassdrag og havner i de neste åtte årene for å sikre flyten av produksjonen. Investeringene vil betale seg tilbake på litt over fire år med de logistiske kostnadsbesparelser.

Åtti-tre arbeidsprosjekter blir foreslått for å forbedre flyten av varer i regionen. Børsnotert som inkluderer i RN fire nye prosjekter: en asfaltering av BR-110 mellom Mossoró og Campo Grande, bygging av en ny strekning av BR-110 mellom Janduís og Serra Negra do Norte, mudring i Port of Natal (nå avsluttet) og fortgang i 4de runde i byggingen/utvidelsen av havnen i Natal – på budgivnings scenen. Beløpet som kreves for å få de fire prosjektene på banen ble ikke avslørt av konsulentvirksomhet-selskapet. Men vi vet at bare utvidelsen av havnen i Natal er anslått til rundt R 108 millioner. Listen over selskaper som er kvalifisert til å kunne delta i budrundene, vil bli annonsert i løpet av de neste 15 dagene.

Inkludering av staten i utbygging av ruten av jernbanen Transnordestina, skamrost av produsentene under et møte i Federation of Industries i RN 5. mars, ble utelatt. Prosjektet, ifølge Olivier Roger Girard, partner i Macrologística, koordinator for studien, med 15 års erfaring i management consulting med fokus på infrastruktur og logistikk bransjer, så var ikke prosjektet levedyktig. «Avstanden mellom statene er korte, så denne størrelse vil ikke rettferdiggjøre investeringen. Dessuten har de muligheter til å kommer hit med bil,» sa han.

 

Nordøst betaler dyrt for at logistikk og infrastrukturen er mangelfull i området. Ifølge CNI studien, anvender regionen rundt R $ 30,2 milliarder kroner til transport, inkludert innlands-frakten, bompenger og omlasting ved terminaler, havneavgifter og sjøfrakt. Verdien kan nå opp til $ 69,4 milliarder 2020, dersom integreringen som passerer gjennom de de fleste lasteområdene  i nordøst, så stagner alt om ikke ting blir endret på.

Beløpet brukt på transportlogistikk kan imidlertid falle til $ 63.5 milliarder dersom de foreslåtte arbeidene utføres – som ville representere en potensiell besparelse på $ 5.9 milliarder per år. «I stater langt fra de store sentrene, er transport alltid en problematisk sak. Her i Rio Grande do Norte er vi prisgitt veien,» sa Amaro Sales, industri og president i Federation of Industries i RN (FIERN), fortalte NORTHERN Tribune, i slutten av august.

Havner operere med full kapasitet.

Ifølge National Confederation of Industry (CNI) og hvis ikke det skjer en utbedring på kort og mellomlang sikt, vil problemene som er identifisert i studien fange flyten av produksjonen i løpet av få år. Ifølge undersøkelsen, er prioritetsakser for strømmen av last i Nordøst allerede opererert på grensen av sin kapasitet. Dette er tilfellet i havnen av St.Louis og havnen i Recife, som egentlig bruker mer enn sine evner tillater. I 2020, vil imidlertid seks havner operere over kapasitet og to vil være i en kritisk situasjon. «Den mest kritiske blir havnen av St. Louis og Port of Natal,» sier studien. Havnen i Natal vil gjennomgå en renovering i de kommende månedene som gjør at den vil doble sin kapasitet. Likevel kan bli en «kritisk flaskehals» i en åtte års periode. Jernbaner og havner er områder som det er mest behov for investeringer, ifølge hovedsammenslutning. Sammen vil de to områdene kreve 90% av investeringene på R $ 25.8 milliarder. Selv om man ikke ser investeringene foreslått som palliative, erkjenner CNI at infrastrukturinvesteringer i Nordøst krever mer robuste endringer på lang sikt.

Situasjonen for jernbaner bekymrer også.

For å øke regionens konkurransekraft, må vi investere R $ 12 milliard i jernbane og R 11 milliarder i havnene i regionen, ifølge studien av CNI. Jernbaner i nordøst, to anmerkede strekninger av OBE – en som knytter São Luiz Açailândia og en annen som forbinder Maraba Açailândia opererer nær grensen av sin kapasitet. Men det er ventet å nå en kritisk tilstand alt før 2020. Strekningen-Açailândia Maraba, for eksempel, har kapasitet til å tåle en transport av 311.000 tonn per dag. For tiden så passerer det 279.000 tonn daglig. Forventningen er at med dette nåværende økte produksjonsvolum, så kommer dette til å vokse til 877.000 tonn per dag i 2020.

Av veier som krysser regionen, er tre allerede i en tilstand av flaskehalser i dag. Bruken av dem med bil og lastebil last overskrider med 65% den vektbærende kapasitet i en gitt periode, noe som reduserer hastigheten på kjøretøyer og genererer køer og forsinkelser og tid er penger. En simulering av produksjonsveksten viser at innen 2020, hvis ingen investering er gjort i de neste åtte årene, er ni motorveier til å bli brukt langt over hva sin evner tillater. Man forventer da flaskehalser i to av disse ni veiene som da er i en kritisk tilstand,med mer enn opp til 151% av den tilatte kapasiteten.

Regional produksjon.

Næringene i Nordøst produsere tilsvarende R $ 29.2 milliarder per år, og med 81% av denne produksjonen er konsentrert i drikkevareindustrien, cellulose og papir, sukker, alkohol, drivstoff og småkaker,  bil-deler, mel og petrokjemi.

De viktigste landbruksprodukter kjedene i Nordøst er sukkerrør, storfe, en voksende frukt-produksjon, kassava, soyabønner og mais. Sammen vil de seks produktene stå for 93% av all landbruksproduksjon. Extractive mineral og skogproduksjon i regionen er svært fokusert på olje og naturgass, tre, kalkstein, salt og kalium. Disse produktene utgjør 92% av det som blir utvunnet i regionen.