Arkiv

Epedemi av motorsykkelulykker i RN og Natal.

Motorsykkelulykker ser ut som en epedemi?’

 

I  sykehuskorridorene på Walfredo Gurgel i Natal og Deoclécio Marques de Lucena i Parnamirim, så bekreftes alvoret om det faktum at motorsykelister er tungt innvolvert i trafikkulykker. Situasjonen er alarmerende, og ifølge estimater for helsepersonell som arbeider i resepsjonen på disse enhetene, så går ca 80% av kapasiteten til omsorg i ortopedi sektor av mennesker er involvert i denne type hendelser. Være seg i store byer eller på landsbygda i Rio Grande do Norte, er antall ulykker kraftig økende og stiger direkte proporsjonalt med den økt mengden av motorsykkler, som er veldig utsatte i den hensynsløse trafikken nå for tiden med ofte og hardhendt behandling og vold mot slike trafikkanter.

Emanuel Amaral opplyser at uhell som involverer motorsykler er en viktig årsak til en den sterkt økende død i trafikken i Natal og det indre av Rio Grande do Norte, ifølge medisinsk statistikk

«I helgene, når dette tallet skyldes 90% på grunn av alkoholbruk,» sier orthopedist og traumatologist Ramon Teixeira, at det haster med en bedre regulering for salg og bruk av slike kjøretøy. «Du burde ikke kunne selge disse til hvem som helst, for i hendene på uerfarne blir sykkelen til et våpen og er et meget usikkert transportmiddel. Her må det kraftigere lut til for å få stanset denne utviklingen innen død og fordervelse og med tildels langvarige og alvorlige skader.

Teixeira peker også på behovet for å fremme forbedringer i kollektivsystemet, en av grunnene til at det oppmuntres til kjøp av motorsykler. «Mye er gjort i utviklingen av bransjen, men hvis vi ser fra perspektivet om de økonomiske spørsmål og størrelsen på effekten og kostnader som en slik ulykke tilfører til samfunnet,» sa legen og peker på at problemet påvirker ikke bare etterspørselen av sykehus som velferdssystemet og familie, men også selve  strukturen i seg selv.

For å illustrere sin bekymring, siterer Ramon Teixeira tilfeller ofte sett i den indre bykjerne: «Tenk deg en person som inntil i går bare syklet eller tok bussen, plutselig og brått kan kjøpe seg en motorsykkel, fordi finansieringsordninger er blitt så mye bedre og når det mange steder ikke er påbudt med bruk av hjelm er ikke obligatorisk. er en ny bruker av motorsykkel veldig utsatt i et trafikkbilde som han ikke behersker pga manglende opplæring og erfaring?

UTDANNING

«Gitt alvoret i situasjonen, bør dette temaet (ulykker) bli behandlet som et offentlig helseproblem», sier Sabrina Cavalcante de Macedo, koordinator for medisinsk regulering av Samu Metropolitano. «Til å begynne med, må trafikk utdanning gjøres billigere ved å prøve å redusere prisene,» sier legen, «fordi i 99% av trafikkulykker som involverte motorsykler Samu møter, er det er sjelden å finne hjelmen på hodet av sjåføren pga grunn til feil bruk. »

Foreløpig overskrider antallet motorsykler registrert i DMV / RN 324.000, et tall som representerer 35,05% av hele flåten av staten – Natal`s antall motorsykler er 75,536, eller 23,26% av total lisensiering. Denne indeksen ignorerer (inbefatter ikke) scootere (lav kapasitet) og mopeder, som til sammen står for en enda større prosentandel. Som for bevegelsen inn til  sykehus, viser det årlige gjennomsnittlige registrert hos Walfredo Gurgel (både i 2010 og i 2011) hjemmet til 16.000 tilfeller som er  knyttet til ulykker med motorsykler.

Recovery er lang og smertefull etter alle de stygge ulykkene med motorsykler og det går meget lang tid å komme seg på bena igjen og langtidsskadene går ofte ikke å bote helt, slik at man får slite med den fatale motorsykkelturen for rersten av sitt liv – kanskje med en ødelagt yrkeskarriere som resultat. Som oftest så har ikke føreren en forsikring som dekker slike kompliserte skader – på toppen av det hele.