Arkiv

Bråket vedrørende den manglende beskyttelsen rundt brupilarene, ender i retten.

 

Statens offentlige departement (MEP) sluttet seg til et offentlige søksmål mot regjeringen i Rio Grande do Norte og kommunen i Natal med sikte på å sikre installasjonen av et kollisjonsvern av pilarene (fendere) rundt den nye Newton Navarro broen. Blant sikkerhetstiltakene er de som er foreslått av havnemyndigheten og det regionale rådet av Engineering (CREA). I programmet hevder MPRN at det er en farlig risiko for ulykker av medium til alvorlig proporsjoner på stedet ved fravær av slike fendere og at ingenting ble gjort av staten og kommune for å avhjelpe problemet.

I en høring avholdt 5 juli, med representanter for Utenriksdepartementet av infrastruktur (SIN) ble det uttalt at sammen med prosjektet under av byggingen av broen ble en slik plan utviklet for installasjonen av de respektive beskyttelse enhetene mot kollisjon av fartøy, «et arbeid som ble introdusert sammen med anbudet, men endte opp med å ikke bli montert på grunn av mangel på ressurser». I 2008 ble det installert en ring av plast materiale rundt pilarer av brua, men Sjøforsvaret vurderte dette som helt utilfredsstillende og sier at pillarene må beskyttes av helt andre sikkerhetstiltak. Sivilingeniør Antemildo Andrade, som er en del av ekspertisen, uttalte at sekretariatet er bevisst på behovet for installasjonen av fendere, men at man har ingen midler for arbeidet. Sekretariatet forsøkte å få støtte fra Codern, som utarbeidet et nytt prosjekt og prøver nå å gjøre de føderale regjeringen ansvarlige for ressursene, sa han. Ifølge ham, vil fendere installasjonen koste ca 35 millioner reals.

Det krangelen nå i første hand gjelder, er om det er statlige (RN) resurser eller føderale resurser (Brasilia) som skal spytte i kassa her, for alle er enige om at en ulykke kan inntreffe før eller siden og kan påføre hele havneområdet store forurensinger av f.eks. tungolje og diesel, etter at et fartøy har kjørt på pillarene og det har oppstått sprekker i drivstoff tankene ombord.

Et enda verre og farligere/dyrere scenario som kan oppstå, er om selve pillarene får strukturelle skader og hele broen står i fare for en kollaps. Det finnes flere eksempler på et slikt har skjedd i historien på verdensbasis.

CREAS rapporten påpeker behovet for reparasjoner på broen og at det er kommet frem at et slett vedlikehold, har resultert i mange feil på i overhead belysning og signaliserings systemer av Newton Navarro broen.

I en analyse av et eventuellt kollisjons-scenario, så viser det seg at det er heller difust om hvem som står hovedansvarlig for sikkerheten til broen – RN eller fødrerale myndigheter?