Arkiv

Politiet holder konferanse om sikkerheten i RN.

Delegater samlet seg for å diskutere ansvaret for politiets måte å betjene befolkningen på i RN.

Delegater fra det sivile politiet samlet seg i hovedkvarteret til politiet Generelt Police (Degepol) for å diskutere svakhetene og vanskelighetene og for å få til en bedre effektivitet i de i ulike kommuner. Det store problemet som undergraver arbeidet, ifølge dem, er antall politistasjoner i ulike byer og fylker som ikke er «effektive» nok til å tjene hele regionen.

Ifølge president i Association of Chief Police Officers (Adepol), Ana Claudia Saraiva, er ca 77% av ledige stillinger innenfor rammen hos det sivile politiet i RN fremdeles  ledig. «Mangelen på fagfolk er skremmende. Vi vil gjerne se at disse problemene løses raskt,» sa presidenten. For henne er den eneste måten å løse mangelen og akkumulering  for funksjoner av godkjente fagfolk på, en ny godkjent av innkalling lik den siste utlysningen, som ble holdt i 2008.

I alt ble 504 polititjenestemenn godkjent i 2008 konkurransen/utlysingen. Alle hadde beståtte kurs, men bare 150 slapp igjennom nåløyet til nå. De andre 354 er fortsatt på vent for innkalling og endelig godkjenning og bør innkalles i den grad at de aktive offiserer pensjoneres eller slutter i tjenesten. «Regjeringen hevder det er et problem med lønnenn som er lite attraktiv for tiden. Samtidig trenger befolkningen mere sikkerhet og hjelp,» sa Saraiva. Totalt har RN 164 delegater fordelt over hele staten.

Mangelen på menneskelige resurser og midler til å øke sikkerheten i staten RN, begynner for alvor å gjøre seg utslag i en økende kriminalitet i RN.

Delegatene etterlyste tiltak for å få de resterende 354 søkerene inn i aktiv tjeneste, for slik som situasjonen er blitt etterhvert kan vi ikke fortsette med, sa en samstemt konferanse.

Egentlig så er hele rettsapparatet og politi-systemet i RN modent for en total omstrukturering – for lenge siden?