Arkiv

Utviklingen på Ponta Negra.

 

Reparasjonen på Ponta Negra promenaden, går sin langsomme gang.

Et team av teknikere som er ansvarlige for å iverksette reparasjonen etter kollapset i Ponta Negra, foranlediget av høyt tidevann og store bølger, (kraftig vind) , presenterte detaljene i rapporten under et rettsmøte i går morges i hovedkvarteret til Association of Riksadvokaten RN (Ampern) i Lagoa Nova. Det 130-siders store dokument som utdypet  forslag til å vedta sikkerhetstiltak og for gjenbruk av strandpromenaden, understreker behovet for tre grunnleggende trinn for å hindre ytterligere ras: utvidelse av den kriserammede sand-stripen, for å sikre bedre holdbarhet for foretatte reparasjoner, installasjon av filter i røret som fører overvann drenering tilbake til sanden, for å unngå dannelse av «skyttergravene» (maceiós) langs strandpromenaden og bygging av nye gangveier og trapper som en foreløpig restaurering, mens hoved-renoveringen foregår.

João Maria Alves som representerer en kompetanse presentert av påtalemyndigheten for innsamlet data fra 33 punkter langs promenaden i en lengde på på 2,3 km. Av disse er 1,4 Km en tett struktur av stor urban kvalitet som er meget skadet.

Møtet, koordinert av promoter Gilka Forest, OED, Fábio og Venzon, som ivaretar rettsforfølgelsen av miljø i Federal Public departementet, møtte representanter for justisministeren for kommunen og avdelinger av anlegg og infrastruktur, Sivilforsvaret og Urban Services. «Denne høringen er gjort for å evaluere funnene i rapporten, og vurdere om det er behov for noen ekstra flid eller trenger ytterligere avklaring,» sa Gilka ved åpningen av arbeidet og bemerket at studien presenterer informasjon produsert av eksperter «godt utover» anmodning av den føderale domstolen som ba om data om kyst dynamikk og detaljer for hele stranden systemet.

Det store spørsmålet lagt frem av den kommunale sekretærer, hevet under høringen, med hensyn til bruk eller ikke bruk av ressurser fra det nasjonale sekretariatet for Sivilforsvaret. Ekspertene har også bemerket behovet for et stort volum av sand til deponi – ca 36 kubikkmeter sand.  De  R 4,000,000 bevilget av den føderale regjeringen til å møte resolusjon av en offentlig katastrofe, har vært bestemt for formålet og er ment til ivareta dette spørsmålet. Carlos Paiva, i koordinerende organ i det lokale sivilforsvaret og sekretær Tereza Cristina Pires Vieira, fra SEMOPI, fortalte partnene at prosjektet som er basert på resolusjon av ulykken fra Brasilia vil bli sendt inn med modifikasjoner. Intensjonen fra lederne er å sjekke muligheten for å bruke ressurser til å muliggjøre en innføring av beredskapstiltak før selve gjenoppbyggingen av strandpromenaden starter for alvor.

MODELLER er utilstrekkelige.

Utdypet under koordinering ved professor Venerando Amaro, koordinator for GIS lab kurs i Geologi ved UFRN, samlet kompetanse data på 33 punkter langs den 2,3 km strandpromenaden og delte det skadede stykket (ca 1,4 Km.)  i tre deler etter avstanden fra selve stranden og intensiteten av skaden. «Forsøk på enkelte løsninger gir bare en ytterligere forverring av situasjonen sa Amaro, han kommenterte da installeringen av sandsekker og deponier som er gjort uten faglig veiledning. «Det blir feil å bruke sandstranden selv, som allerede lider av et underskudd på sediment for å prøve å stanse fremrykningen til havet. Alle modeller brukt så langt er utilstrekkelig,» understreket han. For ham bør et hvert område under reparasjon, først bli innledet av en forstørret sand stripe på minst fem meter.

«Vi er ikke her diskutere definitive løsninger,» Amaro forklarte, «men foreslå tiltak fra tekniske studier. Egentlig er det ingen enkel løsning på dette problemet, men man bør iverksette tiltak som er identifisert for hver enkelt situasjon.» Professoren sa at  selve stranden, for øyeblikket, vil bare tjene til å» sikre «det foreløpige resultatet for utfallet av nødetatenes løsninger. «Det er umulig å tenke seg en utvidelse av stranden uten å ta hensyn til å planlegge en permanent løsning, som krever videre studier.»

Ada Cristina Scudelari ingeniør, professor ved Institutt for Bygg-og UFRN gruppemedlem for eksperter, advarte mot risikoen for å bygge en strandpromenade som tåler kraften av tidevannet. «Dette alternativet vil bare føre til en forsterkning av kreftene fra sjøen og stranden vil bare bli et midlertidig moment, fordi selv ved lavvann vil det være fullt av sand,» bemerket Cristina Ada under møtet. Hun la til at «etter en utvidelse av selve stranden» , så vil stranden være mere stabil og ingenting ville hindre en restrukturering av en ny utvikling.

En ny høring ble planlagt for 23 november når Byen må levere inn en tidsplan for arbeid og rangere mulige spørsmål. Den andre rapporten, som vil oppnevne tekniske alternativer for ombyggingen av strandpromenaden, vil være ferdig innen 17. desember.

Ressurser for inngrep er ikke (sikker) garantert.

Sekretær Tereza Cristina Pires Vieira, minister of Public Works og infrastruktur i kommunen, sa at tiltakene som ble resentert er «helt nødvendige», men det sies at kan være nødvendig med å vurdere endringer i den nåværende prosjekt, i tidsplan og på budsjett. «Hva blir evt.  kostnadene for slike nødtiltak? Kan vi bruke de frigjorte midlene av den føderale regjeringen? Det er spørsmål som vi må svare så snart som mulig slik at vi kan få startet arbeidet,» bemerker han.

Som for utvidelsen av selve bredden på stranden i Ponta Negra, sa assisterende sekretær for arbeidene hos  SEMOPI, Caio Pascoal, har gjort en foreløpig grov beregning av størrelsen på den nye bredere stranden, at det vil gå med ca. 36.000 kubikk-meter med sand for å skape en avstand på 30 meter ned til sjøsiden med en meter høy og 1,2 kilometer lang mur. Man kan eventuellt mudre opp sand fra selve havbunnen.

Det kan virke på oss som om det stadig blir innvolvert flere kokker i dette arbeidet, som skaper ytterligere søl og forsinkelser, men vi er på ingen måte overrasket over situasjonen og da tenker vi på kvaliteten til byråkratiet her i Brasil – det er suverent. Synd at det likevel ikke er mulig å skjære igjennom og få arbeidet igang? Det skal bli spennende å følge med i utviklingen for dette prosjektet – det har i det minste en formidabel underholdningsverdi?