Arkiv

Regjeringen spytter inn 31 mill. reals mot tørken.

Regjeringen ønsker å bruke R 31 millioner til prosjekter mot tørken.

 

Staten Regjeringen har bestemt seg for å bruke 31 millioner reals til prosjekter for å bekjempe tørke og forbedringer på vannforsyningen i RN ute i de kommunale distriktene i RN. Mengden av nødvendige ressurser overstiger nå R 31 millioner.

Ifølge informasjon til media fra  rådgivende CAERN, (vannverket) så vil prosjektene gå til dem som er hardest rammet og til dem som står i fare for å måtte slakte ned husdyrene sine pga vannmangel. Mye kveg er allerede blitt slaktet ned for ikke å tørste ihjel.

Blant de foreslåtte arbeidene er forsterkninger av eksisterende ledningsnett, da de nåværende nettene kneler på grunn av overbelastning og å opprette nye vannkilder som kan bidra med økte leveranser av vann.

Tørken holder nå på å ta kvelertak på bøndene og fruktdyrkerene i staten og det må investeres sture summer for å gi bare øyeblikkelig hjelp sier myndighetene, som nok kommer på banen litt i det seneste laget?