Arkiv

Ny studie om investeringer i Nord-Øst.

Ny studie om investeringer i Nord-Øst  vedrørende RN.

I en ny studie om konkurransedyktigheten i Nord-Øst, som viser forskjellige prosjekter i RN som er nødvendig for å forbedre infrastruktur og strømmen av varer i regionen, ble presentert i går for forretningsmenn og fagforening lederne og industrien i Rio Grande do Norte. Til tider, gjentok presidenten i en føderasjonen  innen industrien i staten, Amaro Salg, at det vil bli gjort en særskilt studie om betingelsene og egenskapene til transport logistikken for RN. Intensjonen hadde allerede vært manifestert i et intervju publisert denne måneden i Nord-galleriet. Undersøkelsen vil tjene som grunnlag for definisjoner av strategisk planlegging, nødvendig å utviklingen av staten, «sa Fiern, i teksten sendt er sendt til pressen.

I går orienterte hos Olivier, en konsulent Roger Sylvain Girard å presentere en studie som allerede er blitt utført, bestilt av den nasjonale konføderasjon av industrien (CNI). Konkurransedyktigheten i Nord-Øst blir der sammenlignet med en diagnose av forholdene for infrastrukturen i regionen.

Neste skritt sier presidenten  i Fiern, bør være bruken av slike opplysninger fra den konkurransedyktige NE, til å utdype en ny studie på behovene særskilt for RN, som legger vekt på aspekter som den produktive sektoren vurderer som viktige for å overvinne logistikk vanskelighetene i dag som daglig oppretter flaskehalser til utviklingen innen staten.

 

«Rio Grande do Norte har flere matriser  og likevel er det flere andre som utvikles kontinuerlig. Hvem ville trodd dette for et par år siden, at vindkraft ville ha en vekst som nå?  Staten burde ikke sløse bort denne sjansen, sier han.

Under presentasjonen av «Konkurransedyktig nordøst», sier noen gründere ha en stresset bekymring for å sikre at RN  får en god regional utvikling og forfektet at unionen innen RN sine ledere til å gi bedre forutsetninger for transport med tog sjøfart og motorveier. Mellom punktene som medlemmene forsvarte, var også en ny havn i Natal  og dobling av bredden på motorveien BR-304.

Tilgjengelige på konkurransedyktig data viser at NØ-regionen er ansvarlig for 13,5 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) i Brasil. Ifølge studien må regional infrastruktur og nye investeringer ligge nær R 25,8 milliarder reals i de neste åtte årene. Disse ressursene er nødvendig for å sikre produksjon uten overdreven økning i kostnadene av frakt eller andre problemer som frarådes av gründere.

Den konkurransedyktige-NE rapporten fra Olivier Roger, nevner  83 punkter for utvidelse og moderniseringen av prosjekter på motorveier, jernbane, vassdrag og havner i Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte og Sergipe. Bare en fjerdedel av disse viktige 83 prioriterte prosjekter pågår pr. idag.

Jernbaner og havner er de med mest viktige behov for nye ressurser. Sammen, vil disse to nett kreve 90% av de R 25,8 milliarder reals. Resten bør investers på  9% i motorveier og 1% i vassdrag/elver. Investeringene vil kunne returnere litt over fire år med gode kostnadsbesparelser.