Arkiv

Gassreservene til RN minker.

Gassreservene i RN faller til det halve.

 

Aldringen av olje og naturgass feltene  forbundet med faktorer som mangel på store nye funn, har ikke bare ført til synkende produksjon, men også at reservene til Rio Grande do Norte har sunket i de siste ti årene. Mellom 2002 og 2011, har de påviste reservene av naturgass i staten i havet, har sunket til halvparten for produksjonen og også på sjøen-området som er den store satsningen av Petrobras fra 2013, har krympet med 63.88%. Dataene er fra 2012 og det kommer fra det nasjonale olje Agency (ANP), avslørt denne uken og man vurderer utviklingen som har skjedd frem i perioden 2002-2011.

Selv om ikke alt er relatert til hverandre, så blir fallet i reservene som er anslått av spesialister, sett på som en enda  mer bekymringsfull virkelighet enn nedgangen i produksjon og kan bidra med å trekke mindre  investorer til staten.

Påviste reserver av naturgass på sjøen og på land har falt 55.6% og 59.12% henholdsvis mellom 2002 og 2011. Naturgassproduksjon i havet krympet 13,59 prosent i 2011 forhold til 2010. Allerede har oljeproduksjonen til sjøs, i den

Presidenten av den brasilianske Association av uavhengige olje produsenter (Abpip), Anabal Júnior, varsler om vanskeligheter med å fange nye investeringer til området hvis fallet i reservene ikke kan omgås.

Koordinator av olje og gass Engineering fra Universidade Potiguar, Wendell Lee, ser også meget bekymringsfullt på nedgangen i bestillinger.  «Betydelige nye reserver må bli oppdaget å lindre denne jevne nedgangen i påviste reserver. Gjeldende lokale bookinger kan komme til en langsiktig utmattelse, advarer»han.

Brasil har en historie som er vurdert av Abpip som «den fattige gården». Landet har bare 6% av terrestriske sedimentære bassenger på landjorda. «Portefølje av aksjer er basert på forskning i nye felt og nye konsesjoner, og nå som dette ikke skjer så vil den eksisterende trenden fortsette som synkende,» bemerker han.

Situasjonen, ifølge ham, har blitt forverret på grunn av to faktorer: oppmerksomheten viet til utforskning av pre-salt lag i havet lenger syd og ingen nye auksjoner på nye felt i de siste seks årene.

«Som alle vet er oljeindustrien en langsiktig affære og effekten av dagens vedtak vil først bli synlige om en fem til ti års tid fremover i tid.»

Størrelse og betydningen av pre-salt lag var nødvendig for å lage en serie av forskriftsmessige og juridiske innstillinger. Sammensetningen av en ny policy for distribusjon av royalties på pre-salt olje-condition, er faktoren for en etablering av ANP-auksjonen som har havnet i en utsatt auksjons-runde, planlagt for 2013. «Det er nå en panikk blant investorer på grunn av vaghet av tidspunktet for auksjonen,» sier Anabal.

Modne felt gjennomgår gjenopprettingsløsning og vil være for innstilt på en nasjonal politikk for støtte de små og mellomstore bedrifter. Petrobras vil ta seg av den store pre-salt utbyggingen og investeringer her vil måtte åpne for innrømmelser til uavhengige selskaper om å utnytte mindre felt, forsvarer han.  I Brasil, er 40 uavhengige selskaper som utgjør 0,1% av den nasjonale produksjonen og generere 2.600 direkte og indirekte jobber.

Avisen Tribuna do Norte har flere ganger forsøkt å få Petrobras i tale vedrørende disse problemene – uen å lykkes.

Tap av olje og gass reserver er ikke er eksklusive for bare RN, sier ANP.

Fallet i påviste reserver og produksjon av olje og naturgass er ikke et isolert faktum i Rio Grande do Norte, i perioden mellom 2002 og 2011. Ifølge national petroleum Agency (ANP), som presentert årboken for 2012 , finnes det også registreringer av innrykk i offshore gassreservene i produserende statene Ceará (-19%), Sergipe (-10.22%) og Bahia (-9.36%), sammenlignet med 2010-2011.

Junior Santos i do Rio Grande do Norte, sier at Petrobras har til hensikt å starte nye dypvanns-letinger i 2013 utenfor  Rio Grande do Norte og man har store forventninger til disse leteboringene og seismikken som blir fanget inn, da det finnes lite seismikk-data om området fra før. Et større funn (elefant) kan like gjerne befinne seg i dette området som noen andre steder sier ekspertene.