Arkiv

Nye tunneller oppdaget i fengselet i Alacruz.

Fengselsbetjenter finner tunneler i Alacruz.

En tunnel ble oppdaget i Pavilion 2 av Alacruz fengselet kl. 03:00 i går, av fengselsansatte. Dette er den andre tunnelen som er funnet på to dager. På ettermiddagen tirsdag (27), ble en annen tunnel på ca åtte meters lengde funnet i Pavilion 4. Det ble funnet en tunnell, på ca 15 meters lengde og dypt under bakkenivå ved en rutineinspeksjonen.

Ifølge visedirektør for enheten, var det ingen fanger i tunnelen på tiden den ble oppdaget, selv om 10 av fangene ble funnet tilgriset  med leire under inspeksjonen. Utover i tunnelen, ble funnet bøtter, verktøy til å grave med og flere kniver. Etter undersøkelsen så ble 27 fanger sendt til et annet fengsel for midlertidig innkvartering der. Flere av de innsatte soner tilleggsstraffer for fluktforsøk tidligere fra fengselet i Alacruz. Foreløpig så huser de 2 paviljongen 160 fangener.

Dette fengselet er beryktet for rømminger og vi husker i farten at i vinter (vår sommer) så rømte hele 74 fanger på en gang fra dette fengselet. Dette gjorde at fengsel-ledelsen fikk sparken og en ny ledelse lovet å stramme inn på kontroll tiltakene med hyppigere inspeksjoner i cellene – noe som tydeligvis har hjulpet på rømmings-statistikken.